Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogellenszenv
Miért is kell Orbán szövegét végigolvasni?
2008-12-28 14:30

Tegnapi szövegelésemre sajnos csak egyetlen bejegyzés érkezett, hálásan megköszönöm! Persze egyetérteni nem tudok vele, merthogy simonmondja: "Orbánt csak addig tudtam olvasni, míg ajánlotta a jelöltjét. Azért kell őt támogatni, mert régi harcostársunk...". Ez az elutasítás szerintem nem a legszerencsésebb hozzáállás. Ha minden közlést, hírt, gondolatot, ami idegen nézőpontot fogalmaz meg, olvasatlanul félresöpörnénk, akkor ugyanolyan dogmatikus álláspontra helyezkednénk, amit túlhaladni szeretnénk. Véleményem szerint a Fidesz elnökének szavai igencsak megérdemlik a figyelmünket, hiszen többszörösen is megtudhatjuk belőle, hogy milyen úton nem szabad járni. Végig kell olvasni a nekünk nem tetsző, vagy éppenséggel ellenszenves szövegeket is, hiszen a tudás, amit megszerezhetünk általa, nem csupán az állítások kritikátlan elfogadása, hanem a szándékolt hatás megismerése is lehet.

Hogy Orbán Viktor kiváló államférfi-e, politikai kalandor vagy csak egyszerűen szamárságokat művelt, azt akkor tudtuk volna eldönteni, ha 2002-ben hatalmon marad. Ha kormányának a GDP növekedését meghaladó osztogatása csak a választásokig tartott volna, akkor kiváló államférfinak nevezhetnénk, aki ugyan nem a mi gondolkodásunknak tetsző politikát műveli, de taktikus nagysága vitathatatlan lenne. Amennyiben kalandor (szamár) módon a választási győzelem után is tovább folytatta volna a 2000-ben megkezdett osztogatást (ahogy azt Medgyessy Péter megtette), akkor ugyanott tartana Magyarország, ahol most, tehát nem lenne semmi kétségünk. Azt, hogy most itt tartunk, mégis az MSZP adta kormány és parlamenti többség követte el, tehát utóbbiak kalandorsága (szamársága) nem kétséges, el kell veszíteniük a kormányzati hatalmat! A nyitott kérdés marad továbbra is az, hogy Orbán Viktor pártja mit kezd majd a hatalommal 2010-ben. Erre nézve a programjuk nem ad választ, hiszen közzétett csírái is ellentmondásosak.

Megértem mégis mindkét nagy politikai erő indítékait, a bizalmatlanságot, de egyetérteni egyikkel sem tudok, ugyanis a modernség szörnyű kiüresedésére sem az MSZP, sem pedig a Fidesz nem kínál megoldást. Illetve a Fidesz fölkínálja a nemzeti eszme és a fasisztoid közösségépítés ideálját, de ennek már a huszadik században is nemzetrontó következményei voltak. Mindeközben a két nagy politikai erő alárendeli a politikai kommunikációját a mosóporreklámok szabályait követő piárnak és a kölcsönös vádaskodásnak. Az SZDSZ az elmúlt majdnem hat év kalandorpolitikájában való részvétele miatt képtelen hiteles válaszok megfogalmazására, az MDF pedig nem tud határozott politikai erőként viselkedni, amíg a liberális racionalizmus és a nemzeti irracionalizmus között ingázik. Posztmodern világunkban ellenszenvek és rokonszenvek hatására választunk, a józan ész a mindennapok hatalommentes döntéseibe szorult vissza.

Nem gondolom, hogy a jelen üressége ellen egyszerű megoldást lehet találni, de a képviseleti demokráciát tartom egyedül alkalmasnak a válaszok keresésére. A jelen politikai elitje a képviseleti demokráciát hiteltelenné tette rövidlátó módon, amivel terepet adott a szélsőséges eszméknek. Teljesen mindegy, hogy az Alkotmány szavait az Alkotmánybíróság, valamelyik parlamenti párt vagy éppen mi - nyughatatlan civilek - forgatjuk ki sajátságos érdekeink szerint, az mindenképpen a képviseleti demokrácia végéhez, nyílt diktatúrához vagy valamilyen demagóg fejedelemséghez vezet. Önmagunktól az Európai Unió sem fog megvédeni, legrosszabb esetben elszakadunk Európától jogi értelemben is.