Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogpártépítés
Miértek és hogyanok
2009-01-17 16:30

Tegnap látszólag Tamás Gáspár Miklóst védtem meg BetűvErő blogtársam támadásától, pedig csak TGM mondatainak értelmét próbáltam megóvni a félremagyarázástól. Nagyra becsülöm az izgága filozófust, de egyetérteni mégsem tudok az osztályelméleten alapuló megközelítésével. A kettőnk világlátása közti különbség kiderül a tavaly május elején írt szövegemből. Szerintem nem az osztályokkal, csoportokkal, hanem a rendszer működésével van probléma (a burzsoát a többi burzsoá, a proletárt a szükségletei kényszerítik), hiányzik egy picinyke kis szabályozó, még nem alakult ki. Marx látta meg elsőként ezt a jelenséget, majd totális társadalmi megoldást agyalt ki rá hegeliánus módra, de a totális válaszok miatti borzalmak ismeretében kimondhatjuk, nem kéne ezt erőltetni! Nem szabadna a közösség legitimálta hatalmi erőre (az államra) bízni magunkat, mert akkor törvényszerűen a valódi közösség sorvad el, mivel állam közvetítése váltja ki az életviszonyokat. Valószínű az is, hogy tehetséges, de a közösségi szabályokat semmibe vevő egyének (úgy mint korrupt tisztségviselő, rosszabb esetben diktátor) használják ki a közösség gyengéit és élik föl előnyeit. Meg kell említsem a terrorizmust is, aminek okait szintén az egyén és a hatalmi centrumok ellentmondásai közt kell keresnünk.

A TDP politikai alapállását már több oldalról is bemutattam ezért Soma tegnap beírt második kommentje igencsak meglepett, hiszen egy létező (alapszabállyal rendelkező) párt felépítésének javaslatával állt elő. Szerinte "baloldali párnak az MSZDP-t kellene felépíteni. Én ezt tenném. A centrista-pragmatista irányt bőven lehet szocdem elvekkel/irányultsággal vegyíteni, hogy megmaradjon az ősi feeling. Volt erre már néhány eredményes és hasznos példa. Pl Clinton, vagy majd Obama. Nem?" - kérdezi Soma.

Nos, szerintem nem. A baloldal-jobboldal ellentétpáron alapuló osztályozást elhibázottnak tartom, ugyanis a pártok egy baljobb skálán való elhelyezése végletes leegyszerűsítésen alapul. Erről már írtam tavaly tavasszal, most nem ismétlem. Az akkor definiált szempontok alapján határoztam meg egy számomra rokonszenves párt elhelyezkedését a hétdimenziós térben, majd a párt programját részleteztem, vitatkozva más publikált programokkal, elemezve az aktuálpolitikai eseményeket. A létező baloldali pártok "felépítése" nem tartozik rám, mindenki úgy definiálja az önazonosságát, ahogy akarja. Érvényes ez a szocialistákra, szociáldemokratákra is, amelyeknek erős államot igénylő alapállása távol esik a TDP alapelveitől. Utóbbi alapelvek szerint a jólét ígérete helyett a létminimumot, a szabadságot és a jogállamiságot kell garantálni, az elérhető jólét a polgárok munkájától függ, nem az állami akarattól.

Az USA politikájáról mintázni a magyar politikáját durva melléfogásokhoz vezethet, ugyanis az USA függése a külkereskedelemtől jóval kisebb hazánkénál. Itt most elsősorban a gazdaságot élénkítő beavatkozás hatékonyságára (multiplikátorra) gondolok, de azt gondolom, hogy minden más ebből következik.