Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blog(rendőrmatek) - Butaságom mementója
A diszkrimináció elkerülésére
2009-02-04 11:28

Az alábbi szöveget meghagyom, de hála Abu [4] bejegyzésének beláttam, hogy tévesen vettem át a kiindulási adatot, ezért hamis a végkövetkeztés is, tehát nem igaz, hogy a rendőrség negatívan diszkriminálna, éppen ellenkezőleg.

Az alább idézett háttéranyag figyelmetlen olvasása miatt azt feltételeztem, hogy háromszor annyi romát igazoltatnak, mint nem romát. Eközben a valóság az, hogy negyedannyi romát igazoltatnak, mint nem romát.

Butaságom mememtója - ez aztán az "áttőrés" :-(


Tegnap Tokfalvi blogtársam [...] - elemi számtan című dolgozatára már tettem néhány megjegyzést (hatástalanul), ezért most egy bejegyzésben leírom további gondolataimat. Forrásként a Magyar Helsinki Bizottság STEPSS programról szóló háttéranyagát használom, amit a Hírszerző cikke is említ, de úgy tűnik sem Tokfalvi barátom, sem a hozzászólók nem olvasták el az eredeti szöveget. Pedig:

"A program célja az volt, hogy a kisebbségeket képviselő szakemberek bevonása, a jogszabályi környezet feltérképezése és az intézkedések végrehajtásának vizsgálata révén a résztvevők támpontokat nyújtsanak egy alternatív igazoltatási gyakorlat kidolgozásához. Fontos cél volt az is, hogy javítsák a rendőrség és a kisebbségek közötti viszonyt és kommunikációt.

A kutatás három helyszínen (Budapest VI. kerület, Szeged és Kaposvár) 6 hónapig tartott, az adatfelvétel során több mint húszezer igazoltatás adatait rögzítették az igazoltatásokat végző rendőrök, akik mellett az intézkedések során rendszeresen – összesen 36 alkalommal - jelen volt civil megfigyelőként egy roma fiatal is, aki saját tapasztalatait is rögzíthette az intézkedésekről az igazoltatást követően kitöltött formanyomtatványokon. Az úgynevezett STEPSS nyomtatványon a rendőröknek rögzíteniük kellett – többek között – az igazoltatás konkrét okát, azt, hogy követte-e az igazoltatást valamilyen további intézkedés, és azt is, hogy a rendőr megítélése szerint az igazoltatott személy milyen etnikumhoz tartozik.
"

Ennyit a tegnapi vitához, hiszen nem akarom ismételni a tegnapi érveimet, csakis egyetlen állításomat. A rendőri rasszizmus abban áll, hogy több ártatlan romát igazoltatnak, mint ártatlan nem romát. A vita résztvevői folyamatosan a rendőri munka hatékonyságára hivatkoztak, pedig azt a szakmai célt úgy is meg lehetne valósítani , hogy közben törekednek az ártatlanul meggyanúsítottak egyenlő számára. Ez úgy valósítható meg, hogy amennyiben észrevehetően több romát gyanúsít meg ártatlanul a rendőr, akkor ez számára is azt kell jelentse, hogy előítéletes volt, tehát javítani kell a rasszhoz tartozók értékelésének hatékonyságán. Tudniillik a két hatékonyság a valóságban nem egyforma, mégha az idézett statisztika nagyjából egyforma eredményt is adott. Ugyanis a roma küljegyek alapján, valamint a háromszoros gyanúsítási arány miatt a rasszal összefüggő hatékonyság jobb kéne, hogy legyen. Helyette háromszor annyi ártatlanul igazoltatott árán született az egyforma hatékonyságnak látszó eredmény. Ennyit az egyszerűség kedvéért, mostantól egy kicsit bonyolultabban folytatom.


A feladat olyan összefüggés megtalálása, amely szerint az ártatlanul meggyanúsítottak száma egyenlő.

Jelöljük a rasszhoz tartozó gyanúsítottak számát Nr-rel, a többi gyanusítottak számát pedig Nr-rel!
Jelöljük a a rasszhoz tartozó gyanúsításának hatékonyságát hr-rel, a többiekét pedig hx-szel (hx;hr = 1 ha minden gyanúsított bűnössége beigazolódik)!
Jelöljük a bűnösök között a rasszhoz tartozók arányát r-rel (r=3, ha az adott rasszhoz tartozók között háromszor annyi a bűnöző - rasszizmusra érzékeny olvasóim számára megjegyzem, hogy ez statisztikai korrelációt, és nem ok-okozati összefüggést jelent).

Ekkor a rasszhoz nem tartozó bűnösök száma: Bx = hx * Nx
Ahogy a rasszhoz tartozó bűnösök száma: Br = hr * Nr

A rasszhoz nem tartozó ártatlanul meggyanúsítottak száma: Ax = (1 - hx) * Nx
A rasszhoz tartozó ártatlanul meggyanúsítottak száma ezzel egyenlő : Ar = (1 - hx) * Nx

A rasszhoz tartozó bűnösök száma: Br = Bx * r = r * hx * Nx

A rasszhoz tartozó gyanúsítottak száma (a): Nr = Ar + Br = ( (1 - hx + r * hx) * Nx
A rasszhoz tartozó gyanúsítottak száma (b): Nr = Br / hr = r * hx / hr * Nx

(a) és (b) egyenlőségéből következik, hogy 1 - hx + r * hx = r * hx / hr

azaz hr = r * hx / (1 - hx + r * hx)

Értelmezve az aláhúzott összefüggést; amennyiben a rasszhoz nem tartozók esetében rendőri bűnfelismerés hatékonysága (hx=) 21% és a bizonyítottan bűnelkövetők között (r=) 3-szor akkora a rasszhoz tartozók aránya, akkor a rasszra vonatkoztatott bűnfelismerés normális hatékonyságának (hr=) 42%-nak kéne lenni, hogy ne beszélhessünk semmilyen diszkriminációról. Ha ennél nagyobb lenne a valóságban mérhető (hr) érték, az pozitív diszkriminációt jelentene, de a kutatás eredményeként kapott (hr=) 22% egyértelműen jelzi a gyanúsításban meglevő negatív diszkriminációt.


(Ha ellenőriztem volna az aláhúzott függvény viselkedését néhány konkrét esetre, akkor kiderült volna, hogy éppen fordítva, 42% fölötti érték jellemzi a pozitív dsizkriminációt)