Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogkommentek (3)
Függelék egy kormányprogram-tervezet pontjaihoz
2009-02-18 12:40

Másfél hete kifejtettem a TDP valóban reformlépéseket jelentő kormányprogramját hét pontba szedve, aztán a múlt hét folyamán részleteztem az egyes pontokat. Érdekes módon a választási rendszerről szóló szövegemre jött a legtöbb reakció, aminek folyományaként már harmadik napja csak kommentekre reagálok. Három a magyar igazság (nem lesz ráadás) így zárlatként ma még blogen tegnapi fölvetéseire válaszolok (az ő szövegét dőlt betűvel, az előző szövegemből vett idézeteket aláhúzással jelölve), aztán holnaptól új témába kezdek. Elhibázottnak tartom az LMP politikai programját, erről fogok írni a következő bejegyzésben.

"Abszurd föltételezés, hogy az ellenzéknek föltétlenül egységesnek kell lenni. Lehetne persze egységes is, ha a Fidesz megváltoztatná azt a primitív álláspontját, hogy az ellenzéknek kizárólagos feladata, hogy megbuktassa a kormányt"
Az ellenzéknek kizárólagos feladata, mi több kötelessége, hogy megbuktassa az országot a pusztulásba taszító kormányzatot. Ez van most. Egyedül a Fidesz viselkedik ellenzéki pártként, mi több nem egyszerűen ellenzéki pártként, de egyedül folytat felelős politikát amikor ha csak ímmel-ámmal is de a kormányzat megbuktatására törekszik.

Az ellenzéknek valóban meg kell buktatni azt a kormányt, amely pusztulás felé vitte az országot, de ezt 2006-ban a Fidesz nem tette meg, ahogy mostanában hallom, nem is akarta. Ha a jelenlegi kormány is hibás politikát folytat, és ez olyan nyilvánvaló, akkor miért nem a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal próbálkozik a Fidesz, ahelyett, hogy válság idején a kormányzati munkát hónapokra lebénító rendkívüli választást javasol? (költői kérdés volt) Felelős politikát azok a pártok folytatnak, akik programjuknak és a helyzetnek megfelelően a válságkezelés és a törvényalkotás kérdésein vitatkoznak.

"A Fidesz jelenlegi politikai modora is túl távol áll az európai normáktól"
Naés? Kit érdekel! Egyébként nem áll távol, a FIDESz egyedüliként követ egy atlantista irányt a magyar pártok közt, de. Ugyan mit számítna idegen országok normája a szuverén és szabad Magyarországon! Semmit, az égadta világon semmit. És nem egyszerűen nem számít, hanem épp ellenkezőleg! Az számít, hogy egy magyar párt, kizárólagosan magyar normákat és érdekeket képviseljen. Nem kell igazodnunk, ha Európa igazodni akar hozzánk, akkor Európa azt megteheti, mi ellenben jól vagyunk így. Bármilyen problémánk is legyen nemzetünk határai közt az a mi problémánk, arra semmilyen formában nem nyújt megoldást mások normája, mivel országunk civilizált ország, lakosságának többsége civilizált ember, ezért a normáink bármilyenek is legyenek: jó kiindulópontok. Esetleges hibáik nem a hanyatló és dekadens Európával szemben fognak felszínre kerülni, hanem mondjuk a prosperáló és fiatal Ázsiával szemben. De a jónak tekinthető kelet-ázsiai normákhoz se igazodnunk kell, hanem megértenünk egzisztálásuk alapelveit és saját viszonyainkra alkalmazni őket. Igazodni Moszkvához kellett a kommunista diktatúra idején. Brüsszel bármennyire is szeretnék az Cohn-Benditek nem új Moszkva, csak egy pazarló bürokrácia vízfeje.

Nem kéne összekeverni az európai normákat az európai bürokráciának való engedelmességgel. Én normákról beszéltem. De a szuverenitás dolgában is kétes hitelességű a Fidesz elnöke, aki az Európai Néppárton keresztül akar nyomást gyakorolni belpolitikai ellenfelére, mert egyébként tehetetlen. Nem igazi civilizáció az, amikor a saját kiscsoportos normáinkat az emberiesség normáival szembeállítjuk. Európa és Ázsia kulturált népeinek normáihoz igazodni nem megalázkodás, hanem a kölcsönösség helyes útja.

Ha a FIDESZ győzni fog, többek közt azért fog, mert a magyar érdekeket többre tartja, mind az idegen érdekeket. Ez hazánkban, ahol a lakosságnak csak egy 31%, azaz harmincegy százalékos kissebbsége szerint jó dolog az EU, evidens. Itt európázni márcsak azért sem lehet, mert kevéske tótot és svábot leszámítva Magyarországon a magyaroktól kezdve a kunokon, cigányokon zsidókon át a jászokig mindenki ázsiai.

A magyar érdekek nem úgy keletkeznek, hogy egy párt a saját érdekeit magyar érdekeknek nyilvánítja. Már néhányszor próbáltam érzékeltetni, hogy a túlzott leegyszerűsítés nem vezet eredményre, ahogy az sem, ha az EU-t nációként vagy rasszként fogjuk föl. Jobb, ha közös európai kultúráról beszélünk, leginkább a Jürgen Habermas által megfogalmazott módon. Ezzel a kultúrával szembeállítani magyar érdekeket számomra abszurd, már csak azért is, mert a mi kultúránk is része az európainak. Még abszurdabb az a hetyke kérkedés, ha Európa igazodni akar hozzánk, akkor Európa azt megteheti, mert ez az erőviszonyok tökéletes figyelmen kívül hagyását jelenti. Ha a Fidesz néha túl nagyot álmodik, legyen az ő dolga, de eféle álomba ringatni a népet, ritkán vezet jóra.

"Marad a kisebbik rossz, az MSZP" Ugye akiknek Gyurcsány a kissebbik rossz. :(
"akit konstruktív ellenzékként még befolyásolni lehet" No erre még nem láttunk példát.

A második tagmondatomból kiderül, hogy nem személyi kérdésekről, hanem politikai befolyásolásról van szó. Teljesen mindegy, hogy ki az elnöke, az MSZP-t lehet befolyásolni, a Fidesz pedig dupla vagy semmit akar. Hogyan is lehet befolyásolni az MSZP-t? Erre mondanék két apró példát. Az MSZP-nek esze ágában sem volt az örökösödési adó eltörlése, és mégis, tessék. Az MSZP-t csak akadályozza a költségvetési plafon, és mégis, tessék. Ilyen mozzanatokon alapulhat egy többségben levő, de kormányképtelen ellenzék, és egy kormánypárt kapcsolata. Ezzel megadom a választ SteveNo1 minapi ellenvetésére is, hiszen a kisebbségi kormányzás mellett is lehet stabilitás, ha az (együtt kormányképtelen) ellenzéki képviselők célja a saját programjuk képviselete és nem kizárólag a kormány megbuktatása. Az ellenzék egy-egy tagjának nem az adott kormány létét, hanem a kormány olyan cselekedeteit kell elleneznie, amik a saját nézőpontjával ellentétesek, illetve támogatnia azokat, amelyek a saját nézőpontjával egyeznek. Ugyanis a parlamenti küzdelem mellett a folytonosság a fő cél, nem pedig az ország ciklusonkénti átépítése.

"míg a kormány megbuktatásával egyidőben a kis pártok a saját parlamenti szerepüket is elveszítenék" A választóik (kevéske) tömege ezt fogadná el legkevésbé. Emiatt jön létre érdekközösség az MSZP, az SZDSZ és az MDF között
Ugye-ugye. Megint ott tartunk, hogy a törpepárt nem a szavazóit képviseli, hanem olyan érdekeket amelyekkel a szavazói nem tudnak azonosulni. Akárhonnan is nézzük ide fogunk érkezni, mert ez van jelenleg. A választóik kevéske tömege a közvéleménykutatások szerint magára hagyta a hazug törpepártjait, akikben nem bízhat.

Ne essünk túlzásokba, az SZDSZ támogatottságának mértéke negyedére csökkent (amiben jó szerepe van a küszöbhatárnak is), míg az MSZP támogatottsága csak felére. Érdekelne egy olyan felmérés, amelynek során a választóktól megkérdezik, hogy amennyiben a küszöb nem lenne, akkor melyik pártra szavaznának.


"A hatalmon levők (vagy az arra esélyesek) igénye viszont egyértelműen az, hogy ne zavarják a köreiket holmi akadékoskodók."
Ez egy hazug állítás, mivel a hatalmon lévőket egyáltalán nem zavarják a törpepártok. Ők maguk is résztvesznek a kreálásukban, hogy így csökkentsék egy-két százalékkal a nagy vetélytársuk támogatottságát és biztosítsák saját maguknak az olcsón megvásárolható szavazatokat az országgyűlésben.

Részben igaza van blogennek, hiszen az általam elkövetett hazug állítás élő cáfolata volt a Fidesznek a MIÉP-hez és a még esélytelennek látszó a Jobbik-hoz való viszonya. De csak részben van igaza, mert a kispárti (pontosabban a Kisgazda Párt, illetve az MDF) szavazótáborok egy részének felszippantása után már a Fidesz is ellenséget farag azokból, akikre korábban a hatalomba jutáshoz még szüksége volt. Az MDF lehallgatási botránya éppen hogy azt mutatja, hogy a kreáció csak egyik szándék, inkább a kispártok tönkretétele a cél. Az MSZP is hasonló módon bánt el az SZDSZ-szel.

"A realitás az, hogy a hatalmon levők számára kényelmesebb, ha egyetlen ellenzékük van"
Ebből ugye megint semmi sem igaz. Az MSZP-nek egyedül a FIDESZ okoz gondot, a kezesbárány MDF és SZDSZ nem, nekik köszönhetően van még mindig hatalmon.

Én úgy látom, hogy a Fidesz szempontjából egyetlen kispárti politika lehetne elfogadható, az, ha az ő csatlósai lennének. Ehhez viszont olyan ellenzéki politikát kellene, hogy folytasson, ami a két kispárt számára több elfogadható elemet tartalmaz, mint a jelenlegi MSZP jelenlegi politikája. Teljesen egyetértek blogennel abban, hogy a 2010-es választáson az MSZP-nek meg kell buknia. De amíg a Fidesz abnormális politikát folytat, addig neki nem lesznek szövetségesei.

"az instabilitást az ellenzékben levő nagypárt utcai politizálása és a parlamenten kívül rekedt kispártok okozzák."
Nem, nem az, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja, az MSZP tönkrevágták Magyarországot. Nem, még véletlenül sem. A baj a patásördöggel van. Csak Gavra Gábort tudom idézni:
"A számok a következőt mutatják: 2001-ben, az Orbán-kormány harmadik és egyben utolsó teljes évében a magyar GDP 3,8 százalékkal nőtt az előző évihez képest, 2007-ben, a Gyurcsány-kormány harmadik teljes évében 1,1 százalékkal. Magyarország bruttó államadóssága 2001-ben a GDP 52,1 százalékára rúgott, 2007-ben a GDP 65,8 százalékára. A 2001-ben 5,7 százalékos munkanélküliség 2007-ben 7,4 százalékos volt, míg a költségvetési deficit az Orbán-kormány harmadik teljes évében a GDP 3,5 százalékát, a Gyurcsány-kormány harmadik teljes évében (tehát a nagy kiigazítás megkezdése után) 5 százalékát tette ki.
A számok nem hazudnak, a miniszterelnök, saját szavai szerint akár éveken keresztül is, ha úgy látja szükségét. Unger Anna mégis Gyurcsánynak hisz, ami szíve joga. A magam részéről inkább maradok a számoknál."
http://www.hirszerzo.hu/cikk.javitana-e_az_orszag_helyzeten_gyurcsany_gyors_tavozasa.97512.html


Az idézett Gavra Gábor fentebbi (Unger Anna rajongását bíráló) összes szavával egyetértek, hiszen az Orbán-kormány nem követett el akkora ostobaságot, mint a Medgyessy-kormány és az első-Gyurcsány kormány. Ebből viszont nem következik az, hogy a jelenlegi Gyurcsány-kormány programja rosszabb lenne, mint a most hatalomátvételre készülő Fidesz megnyilatkozásai alapján sejthető kormányprogramja. A Fidesz ugyanis a 2006-os választást is megnyerhette volna, ha az MDF-hez hasonlóan az MSZP populáris ostobaságát bírálja és nem a nyilvánvalóan hazug ("rosszabbul élünk, mint négy éve") populista szlogent teszi a kampánya központi elemévé. Ha a Fidesz 2006-os kampánya megfelelő lett volna, akkor most az MDF-fel alkotott koalícióban erkölcsi fölénnyel kármenthetné az MSZP-SZDSZ koalíció által elrontott gazdaságpolitikát. Ezzel szemben a Fidesz jelenleg is a szociális demagógia élharcosa, az MSZP-re rálicitálva. Ez ellen a demagóg testvériség ellen küzd a Tudományos Demokrácia Pártja.

"Az egyéni jelöltek csak elenyésző számban függetlenek, gondolom az ő párttámogatásukat a testvéri szeretet megnyilvánulásának tartja blogen Ezzel szemben némi magyarázatra szorul az egyéni képviselők viselkedése, amikor az őket támogató párt parlamenti csoportjában vakon követik a frakciófegyelmet."
Csak addig követik a pártfegyelmet, amíg annak célja a választóik érdekeivel nem alapvetően ellentétes. Az egyéni jelöltek feladata, hogy a pártjukon belül képviseljék az őket megválasztó közösség érdekét. Ahogy például a borsodi szocik tették, amikor a sikeres rendőrkapitányukat le akarták váltani. Hát nem váltották le, hanem még erősítést is küldtek neki, miután a helyiek befenyítették a pártközpontot, hogy miniszterek fognak bukni, ha velük kibasznak. Na ez szól az egyéni jelölt mellett: a helyi érdek hatékony képviselete a párton belül. Ez működik, ez a valóság.

Figyelemmel követve a parlamenti eseményeket (mert ugye ott hozzák a törvényeket, nem az utcán) fenntartom az állításomat az egyéni jelöltek függőségéről. A miskolci rendőrkapitány rasszizmusával kapcsolatban ismételten ajánlom elolvasásra a január végén írt tisztalap című szövegemet. Nem kéne egyetlen sajtótájékoztatónál leragadni! A blogen által szlengnyelven (megjegyzem, stílusosan) megfogalmazott valóság azért működhet, mert a jelenlegi magyar választási rendszer kifejezetten azt támogatja, hogy egy nagyobb párt a kispártok rovására mindenkor megőrizze parlamenti helyeit, amivel lehetővé teszi a képviselők felelőtlen, nemzetrontó magatartását.

"a pártok valódi erejét az jelenti, ha nem csalódik bennük a független választópolgár."
Namost ez a mondat értelmetlen. A független állampolgár leszarja a pártokat, hiszen azért független, mert nincs pártpreferenciája, nem mutat érdeklődést a pártok iránt. A független állampolgár puszta léte a pártok gyengeségét, hitelvesztését jelenti.

Segítek megérteni az aláhúzott mondatot. A független állampolgár ugyanis nem az, akinek mindegy, hogy ki lesz hatalmon, hanem éppen ellenkezőleg, az, aki követi a politikai életet, de nem függ semelyik párt lététől sem a jókedve, hogy mást ne mondjak. A függetlenség azt jelenti, hogy a polgár pártpreferenciája nem kötött (tehát nem csőlátásos pártkatona), hanem reálisan mérlegelve dönti el, hogy kire fog szavazni. Sajnos a politikától való elfordulás sokkal nagyobb arányú, hogy azt csak a kispártok szavazóinak elfordulásával lehetne magyarázni. A teljes politikai elitben csalódott a független polgár, ezért várhatóan a Fidesz is elbukik, ha nem hagyja abba az ostoba populista demagógiát. Ekkor ugyan elveszti a szavazóbázisa jelentős részét, de ha nem így tesz, akkor belőle is egy marginális kispárt lesz majd két választási cikluson belül.

"Nem a pártvagyon vagy a támogatók anyagi ereje tesz életrevalóvá egy pártot, hiszen ezen az alapon az MSZMP lett volna hazánkban minden idők legéletképesebb pártja."
Dehát az MSZ(M)P minden idők legéletképesebb pártja hazánkban. :)

Politikai stílus és gátlástalanság szempontjából a mai Fidesz is az MSZMP utódpártja. Érveket lásd lentebb.

A közismert, a szemünk láttára lezajló eseményeket gondolkodásunk kiindulópontjának tekintei az ésszerű diskurzus alapját jelenti.

A közismerten kádári gesztusok (a népfrontos politizálás, a pártprogramok szabad átértelmezése, a szociális demagógia, az atyáskodó vezérkultusz stb.) nem a kispártok jellemzői. De ne szaporítsuk a szót, talán az eddigi írásaimból kiderült, hogy semelyik parlamenti pártnak nem vagyok a híve, ezért sem akarom tovább csócsálni az ő érdemeiket vagy bűneiket. Mint független választópolgár, majd eldöntöm, hogy számomra melyik a legjobb alternatíva, de mint blogoló egy új politikai erő létrejöttében látom a megoldást, és ennek megfelelően választom a témáimat. Ezt csak annak jelzésére közlöm, hogy blogen kommentjeinek elemzésére nem lesz több időm a héten. Elnézését kérem, de fontosabb dolgom van!