Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogfétisellenzék
Orbán Viktor évértékelő beszédéről (2)
2009-03-07 15:50

Tegnapi, az orbáni évértékelő beszédet kritizáló bejegyzésemre Soma azt írta kommentjében, hogy "egy ellenzéki pártnak miért kellene az ogyüli választások előtt konkrét programot hirdetnie, [...] a zembereknek a választások előtt egy évvel a kormány munkáját kell mérlegelniük". Szerintem ez utóbbi nem igaz, a választóknak a választások előtt egy évvel a civil életüket kellene élniük, nem pedig egy folyamatos érzelmi kampánnyal átpolitizált világban táborokra szakadni. De ha már a Fidesz előrehozott választásokat, a parlament feloszlatását akarja, akkor reális alternatívát kéne bemutatni, nem reményember szerepében tetszelegve szónokolni. Az a politikai légkör, amely a társadalom totális átpolitizáltságát célozza meg, de nem ad mérlegelhető (és utólag számon kérhető) alternatívát, csakis érzelmek befolyásolásával operál, hosszabb távon elértékteleníti az általában vett hatalom felelősségét. Az Fidesz, mint ellenzéki párt fetisizálja a kormány munkájának bírálatát és mindent (stílust, társadalmi párbeszédet) ennek a bírálatnak rendel alá. Nem fogadja el tárgyalópartnernek a kormánypárt elnökét (durván beleavatkozva ezzel a kormánypárt belügyeibe), nem ismerteti társadalommal sem a válság megoldására szóló elképzeléseinek racionális részleteit, mert akkor esetleg a kormánypárt átvenné meg annak egyes részleteit. Az ország jövője mellékkörülmény ebben a hatalmi harcban. Ez a fajta együttműködésre képtelen politizálás szélsőséges lengést okoz, aminek következményeit persze nem a politikusok viselik, hanem az őket választók. Az érzelmileg befolyásolt tömegek sokkal nagyobb frusztrációt fognak átélni, amikor kiderül, hogy az akarat kevés a valóság irdatlan törvényszerűségeihez képest, ismét a nemtelen politikai harctól egyre felelőtlenebb váló fordul. Az orbáni voluntarista politika egy választási ciklus alatt éppúgy megbukik, mint ahogy az 2002-ben is történt. Akkor a népboldogító irracionalizmust folytatta a Medgyessy (és az első Gyurcsány) kormány, míg az irracionális szavazatmaximáló osztogatás romlásba nem vitte az országot 2006-ra. Nem az MSZP ostoba és nemzetellenes politikáját akarom mentegetni, hanem úgy látom, hogy Orbán voluntarizmusával a következő MSZP hatalomátvétel magvait ülteti el a Fidesz.

Orbán Viktor szerint a világtörténelem 80 éves időszaka lezárult. Ez kétségtelenül igaz, hiszen az 1929-es válsághoz mérhető mélységbe süllyedt vissza a világgazdaság. A beszéd szerinti lényegi különbségről persze nem beszélhetünk, hiszen a pénz (és a hitel) is csak egy áru, amelynek bőségből fakadó elértéktelenedése okozta a jelenlegi válságot. Az aranyalapú pénzek megszűnése óta a pénzek értékét a kibocsátók hitelképessége határozza meg, tehát a megújulás a hitelképesség visszaállításán keresztül történhet. Abban teljesen egyetértek a Fidesz elnökével, hogy az ellenőrzés hiánya miatt "konkrét emberek okozták a válságot, nem a rendszerek. Nem az elvont elméletek, hanem valóságos személyek csaltak". De amennyiben ezt komolyan gondolná Orbán Viktor, akkor megelégedne az ellenőrzési rendszer megerősítésével, nem akarná átépíteni a rendszert. Orbán hivatkozik a tavalyi márciusi népszavazásra, eltorzítva persze, hogy a választók mire is mondtak nemet. A választók csakis az egészségügyi ellátás egyik forrására, az önrészre mondtak nemet, mert erről szólt a kérdés. A kormány gyávaságból (az SZDSZ kiválása miatt) vonta vissza az egészségügyi törvényt, arra ugyanis nem vonatkozott a népszavazás. Ráadásul a pénztártörvényre elsősorban az egészségügy tőkehiánya miatt volt szükség, ugyanis a "népjólét" forrásait valamiből meg kell teremteni. Az életszínvonal fenntartása tömegeket vonzó célkitűzés, de annak forrásairól is szót kell ejteni, a Fidesz pedig ennek megnevezésétől különösen tartózkodik. A közmunka is egyfajta népjóléti intézmény, hiszen nem a hatékonyság a legfőbb szempont. Ennek forrásait és minimális racionalitását mi biztosítja, talán kényszerállamosítások sora? A pártelnök taktikusan erről sem beszél, de minek is kellene, hiszen ellenzékben van. Az viszont bizonyos, hogy a tervezett beavatkozás jóval több, mint az ellenőrzés megerősítése, ez már a rendszer állam-monopolkapitalista átépítése.

Ezzel a felelőtlen politizálással szemben kívánok alternatívát állítani a TDP megalapításával. Gyülekezzünk!