Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogtotál pár
Az MSZP és a Fidesz
2009-03-08 13:30

Tegnapi szövegemre Soma ismét ellenvetéssel élt, mellesleg megismertetve egy új kifejezéssel, hogy "kifütyül a technika" :-). Valóban, folyamatosan viaskodom, hogy a közvélemény-formálás hatékonyságát növelő technokrata megoldással beszálljak az "új trend " szabta emocionális hullámverésbe, vagy a józan párbeszéd híve maradjak. Hogy az Obama által is követett technika mennyire új, arról persze vitatkozhatnánk, hiszen a döbbenetesen hasonló New Deal előkészítése során Roosevelt is hasonló technikát alkalmazott. De most nem ez a hasonlóság a legfontosabb (a New Deal ellentmondásairól január elején már írtam), hanem a politikai technikák mögött meglevő lényeg magyarországi alkalmazhatósága.

A magyar viszonyokra átültetett amerikai politikai technikák végzetes hatását 2000 óta a saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Lényeges különbség ugyanis, hogy az USA-ban egy több évszázados demokrácia működik, erős a gazdaság és a dollár világpénz, miközben a magyar demokrácia intézményei gyökértelenek, a hazai gazdaság elmaradott és a forint ereje elhanyagolható. Mindezek következtében az emocionális politikai harc eredményeképpen kialakuló hatalom legitimitása véletlenszerű, cselekvési szabadságát pedig a jogállamtól független, a felszín alatt húzódó erővonalak határozzák meg. Az érzelmekre ható politikai rohamoknak sokszor hiányzik a valós alapjuk, néha a valós helyzetnek szögesen ellentmondanak. Soma megfogalmazása árulkodó, "egy ellenzékben levő párt megteheti [hogy felszínes legyen - tdp], egy kormányon levő formáció viszont nem, mert tőlük a zemberek konkrét, haszos, előrevivő megoldásokat várnak a napi ppolroblémáikra. Ilyen egyszerű ez". Sajnos az egyszerűség csak látszólagos, de a rejtett problémákat keltő leegyszerűsítő torzítás csak a kisebb baj, a nagyobb a gondoskodó állam kezdeményezéseket elfojtó hatása. Az USA polgárai közül kevesen várják, hogy a napi problémáikat a kormány oldja meg, míg Magyarország polgárainak többsége elveszítette a diktatúra negyven éve alatt az önerőre való hajlamot.

A populista politizálás Magyarországon az önerő satnya állapotán alapul, de ennek az elmaradottságunknak a konzerválásában egyforma álláspontot képvisel az MSZP és a Fidesz is. A két párt az állam totális hatalmának visszaállításához vezető politikát folytat, a parlamentben jelenleg kettő, a modernitást és felvilágosodott polgári normákat képviselő párt akad, az MDF és az SZDSZ. Jellemző a tavalyi népszavazási kampányban mutatkozó különbség az akkor még kormánykoalíciót alkotó két párt között. Az MSZP semmitmondó kampányával szemben az SZDSZ egyáltalán nem mellőzte az észérveket (emlékszem az esetre, jómagam is a reformok mellett érveltem), de az MSZP sokatmondó hallgatása és a Fidesz többfrontos támadása meghozta a reformokat megfékező populista végeredményt.

Az embereket "böszmének" szerintem az tartja, aki a psziché törvényszerű gyengeségeit kihasználva gátlástalan politikai manipulációval éri el, hogy hatalomhoz jusson, miközben tartózkodik a racionalitástól, hogy egyetlen szavazatot se veszítsen. Nem csak azért kötelessége az ellenzékben levő (vagy a parlamenten kívüli) pártnak a részletes programalkotás, hogy a kormány politikájának alternatíváját megmutassa, hanem azért is, hogy az érzelmi politizálás semmit sem garantáló irracionalitása ne tegye semmivé a képviseleti demokrácia egyetlen értelmét. Amennyiben ugyanis a választásokon csakis a közvéleményt legjobban befolyásoló juthat hatalomra, és nem a köz képviseletére a legalkalmasabb, akkor valóban az LMP által szorgalmazott közvetlen demokrácia lesz a kisebbik rossz.

Természetesen a Tudományos Demokrácia Pártja politikájával az LMP közvetlen demokráciát erősítő céljai is ellentétesek (ahogy a részvétel című szövegemben írtam), ezért is szükséges a TDP-elvek szerinti politikai párt megalapítása.

Ezért is kérlek benneteket, barátaim, gyülekezzünk!