Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogválságkormány
Mario fölébredt
2009-03-22 13:40

Majdnem egy éve írtam a válságkormány alcímű szöveget, akkor azzal a lehetőséggel fejeztem be, hogy Mario (azaz Gyurcsány Ferenc) megszégyenülten visszakulloghat a helyére. Szerencsére nem így lesz, a megszégyenült ember fölébredt hipnotikus álmából, hogy fölszabadultan megtegye végre, amit a helyzet kíván. Orbán Viktor mutatványának vége, összes trükkjét bemutatta, a kalapból elő(re)húzott választások hírére a tiszteletjeggyel első sorba ültetett politológus is unottan ásít, mindenki Mariora figyel.

Ismét a totális politikától tartózkodó pártok kezében a döntés lehetősége, a Fidesz egyetlen lehetősége a visszatérésre az, ha eddig titkolt programját, a tétet nyilvánosságra hozza. Igaz ugyan, hogy ezzel rögtön elveszíti a szavazótáborának egy részét, de ha nem így tesz, akkor a tábora az elkövetkező egy évben fog lassan, de biztosan lemorzsolódni, amiből még nehezebben lehet kitörni 2010-ben. A semmitmondó politika ugyanis csak egy bénult partner esetén lehet sikeres. Az MSZP az őszödi beszéd után kiszabadult a 2002-2006 közötti nemzetrontó kormányzás (dosztojevszkiji értelemben vett) bűnhődéséből, de az igazi megkönnyebbülést az elkövetkező időben fogja megélni. Igaz ugyan, hogy a válság elleni küzdelem további politikai veszteségekkel fenyeget, de a tegnapi MSZP kongresszuson eloszlott az őszödi beszéd nyomása is - nem véletlen, hogy a küldöttek állva tapsoltak. Persze a párt képviselőinek tehetetlen tömege és ideológiai ballasztja továbbra is akadályozni fogja a gyors változásokat, de ez már nem Orbán Viktor forgatókönyve szerinti akadály.

Sokakat emlékeztet az MSZP, SZDSZ és az MDF elvi koalíciója (mindhárman szakértői kormányt akarnak az előrehozott választások helyett) az Olaszországban létrejött Olajág pártszövetségre, bár lényeges különbség, hogy ott az ellenzéki pártok alkottak koalíciót (ilyen alakulhatott volna a száznapos program idején nálunk, ha a Fidesz nem az, ami) a kormánypárt ellen. Azonban a különbség csak akkor tűnik lényegesnek, ha elhisszük, hogy az ellenzék (a hatalomnélküliség alapján) egységes. Ezzel szemben a valóságos ellenzéki pártok a parlamentben is elsősorban a szavazóik érdekeit fogják képviselni, tehát állhatnak közelebb is a kormányhoz, mint egy másik ellenzékben levő párthoz. A szavazók érdeke sem egyezik meg a pillanatnyi hangulatból fakadó akaratukkal, ezért van képviseleti demokrácia. A politika évszázados fejlődése ugyanis nem csupán a tömegbefolyásolás különféle módszereinek tökéletesítését jelenti (ahogy ezt Orbán és Berlusconi hiszi), hanem a hosszabb távú következmények felismerését is. A populizmus távlati következménye a politikai elit hitelvesztése, egyenes út a diktatúra felé. Ezt fölismerve, Berlusconi populizmusa ellen szövetkeztek az Olajág tagjai és ugyanezen okból, Orbán egypártrendszere ellen van születőben a normális demokráciáért szerveződő együttműködés.

Ez az együttműködés azonban csak akkor lesz hatékony, ha a pártoktól független miniszterekből álló szakértői kormány alakul, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy a parlamenti küszöb hatásával fenyegetett kispártok bármelyike is beterelhető egy nagypárti akolba. Blogennel vitatkozva írtam már arról, hogy a küszübhatás miképpen morzsolja föl a kormányban szerepet vállaló kispárt szavazótáborát. A szövetség tehát nem jelenthet koalíciót, csak egy válságkezelő szakértői kormány támogatását. A 2010-es választásokra készülve a kormányzást csak felügyelő, a szakértői kormány törvényjavaslatait legitimáló pártszövetség tagjai szétválnak, hogy mindegyik megméresse a választásokon a saját részletes programját, amivel a következő kormány politikáját meghatározza.

A Tudományos Demokrácia Pártja alapállása, programja is finomodhat addig, finomodnia kell még, de ez nem maradhat már az én magánötletelésem. Mielőbb meg kell alapítani az új pártot, amelyet nem terhel, nem hoz hátrányos helyzetbe a következő választáson az elmúlt évek hibás politikájának a terhe!

Segítséget várok tőletek, gyülekezzünk!