Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi bloghomályzóna
Az ellenségképek diszkrét bája
2009-06-11 14:45

Nemsokára elhangzik az"utolsó figyelmeztetés" - olvasom. Ismét tüntetni fognak vasárnap a kormány ellen. Fricz Tamás politológus, a Civil Összefogás Fórum alapítója szerint a Fidesz és a Jobbik nem ellenségek, mert közös ellenségük a Bajnai-kormány. Valóban így lehet, hiszen Stumpf István kijelentése szerint is "hiba összekeverni a Jobbikhoz köthető szélsőségeket és a párt által képviselt nemzeti radikalizmust". Stumpf véleménye szerint a homályos okok miatt a Jobbikhoz kötődő szélsőségeket leszámítva a párt az európai kultúrkörön belül mozog. Az, hogy a Jobbik egy militáris szervezethez (Magyar Gárda) szorosan kapcsolódik és a programjában a rasszista megkülönböztetés szerepel, ezek szerint belefér az európai kultúrkörbe. De ez csak itt Magyarországon, a lassan tíz éve tartó elhomályosodás idején tűnhet igaznak. A magyar homályzóna egyik legfontosabb eleme, hogy a valóság folyamatosan misztikus narratívákba transzformálódik, hogy a lehetetlen is lehetségessé váljon. A konzervatív elfogadja a szélsőséget, ha közös az ellenfelük, a szabadelvű irracionális félelmeket gerjeszt a lényeg megvilágítása helyett, a szocialista évtizedek óta rombolja a társadalmi szolidaritást.

Pár szót előbb a választási eredményről. Amennyiben az előrehozott választásokat támogató/akadályozó erők szerint csoportosítjuk a voksokat, a választásra jogosultak majdnem 29%-a szavazott a kormányt támogató pártok ellen (7%-a mellette), ami egy olyan népszavazási kérdés megválaszolásakor, hogy "Előrehozott választás szükséges?", bizonyosan eredményes lenne, de ilyen kérdés nem szerepelt a szavazólapon. Tehát az előrehozott választás lehetősége továbbra is csak a kormányt mögött álló parlamenti képviselők lelkivilágától függ.

Mosolyogva olvasnám a politológusok (és blogolók) okoskodásait a szavazók színeváltozásairól, vándorlásáról, hogy honnan is jöttek a Jobbik szavazói, ha nem zavarna a logika elhomályosodása. Szerintem a szekértábornak elkötelezett szavazókat leszámítva a választók az élethelyzetükre adott válaszok szerint adják a voksukat, tehát a Jobbik szavazótáborát azok dagasztották a politikájukkal, akik a jelenlegi magyar élethelyzetért felelősek. Ezek pedig elsősorban a 2002 óta kormányzó MSZP, a tényleges kormányerő, másodsorban SZDSZ politikusai, akik lehetővé tették az ostobák kormányzását. Harmadsorban, a Fidesz felelős, ugyanis a kommunikáció tartalmatlansága és a gátlástalan politikai támadások után a Jobbik fasisztoid megoldásai is a torzult magyar politika normális részévé válhattak.

Úgy tűnik, hogy egyedül a Jobbik nem akar másnak látszani, mint ami. Vele szemben a többi EP-listát állító párt céljait és lehetőségeit homály burkolja. Bokros Lajos személye súlyosabb, mint az egész MDF, ő kapta a szavazatokat, mi lesz, ha ő már Brüsszelben politizál? Az LMP-t a választói harag emelte az SZDSZ fölé, mi lesz, ha gyengécske programja kerül mérlegre? Az SZDSZ-t a frakciója, a frakciót már csak a Feladat tartja életben, de mi lesz, ha képviselőik szembenéznek azzal a vétkükkel, hogy az 1994-ben az MSZP-vel kötött koalícióval feladták az utolsó lehetőséget az állami szektorban is szükséges rendszerváltás kikényszerítéséhez? A Munkáspárt és az MCF Roma Összefogás összetéveszti az érdekvédelmet a politikával. De sajnos nem csak ők...

A jelenlegi pártok mindegyike a választói indulatokat kívánja kihasználni, programalkotó és racionális megnyilvánulásaikat gátolja a szavazatmaximalizálás, a Fidesz önellentmondó kommunikációja pedig végletekig rombolja a demokratikus (programok alapján történő választáson, majd a megvalósulás ellenőrzésén alapuló) legitimációt is. A Tudományos Demokrácia Pártja a magyar politikai légkör további mérgezése ellen kíván fellépni, ennek lehetőségét próbálom újra meg újra megfogalmazni, összefüggő politikai köldökzsinórt alkotva, gazdasági reformprogramot kínálva a jelenkori válság és általában a kapitalizmus ellentmondásainak enyhítésére.

Keresem olyan szociál-liberális gondolkodók a társaságát, akiknek az MSZP elvtelen és az SZDSZ megalkuvó politizálása elfogadhatatlan, s akiket nem vakít el a politikai ellenfelek és szélsőségek gyűlölete, hanem arra szövetkeznek, hogy a választók számára megmutassák az összefüggéseket, a valós lehetőségeket és a várható következményeket.

Alkossunk új Szociálliberális Fórumot, hogy a magyar politikát kisegítsük a homályzónából!

Gyülekezzünk!