Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogbalek
Bokros Lajos baloldalisága
2009-12-21 14:00

Már múlt pénteki, a Kádár-rendszer baloldaliságáról szóló bejegyzésemben is említettem Tölgyessy Péter InfoRádiónak adott nyilatkozatát, amelyben elhangzott, hogy az MDF baloldali párttá válik. Szerintem az MDF baloldaliságáról mindössze abban az értelemben beszélhetünk, amennyiben Bokros Lajos baloldali programjával azonosul, de ma még a két program nem ugyanaz.

Bokros Lajos is tisztában van a különbséggel, az MDF Európai Portálján olvasható Perspektívák című állásfoglalásában leírja, hogy mi az, ami az MDF-ben és benne közös: "Az MDF és az általam képviselt értékek és programok hosszú ideje egy irányba mutatnak: egy felelősségen, versenyen és szolidaritáson alapuló, fejlődő és modern Magyarország irányába. Az MDF pedig elveit követve kiállt programom mellett. Ez az őszinte és bátor kiállás engem is kiállásra késztet, mert olyan társra leltem a pártban, amelyre bizton támaszkodhatom. Mert az MDF sok év alatt bizonyította: nem hajladozik a politikai széljárásnak megfelelően, mondanivalója nem populista lózungokból áll".

A idézett részlet programok párhuzamosságáról szól, nem pedig azonosságról. Azt azonban, hogy Bokros Lajos az MDF fennmaradásához felhasznált balek vagy balEK (egy új baloldal Európai Képviselője) ma még nehezen dönthetjük el. A jobbközép párt és a kiváló baloldali szakember együttműködése azonban ritka lehetősége a magyar politikai életnek, hogy a majd egy évszázados jobboldali pangás (és balos populizmus) után szélsőségektől mentes fejlődés alakulhasson ki. Utóbbi esetben az MDF programja szinte azonos lenne a Tudományos Demokrácia Pártjának elveivel (tehát új párt megalakítására valóban nem lenne szükség), de az MDF ettől még nagyon messze jár, ahogy erre tegnapelőtti bejegyzésemben utaltam.

Amíg a Magyar Demokrata Fórum Alapszabálya nem tartalmaz többet olyan jobboldali általánosságoknál, mint hogy "célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. [...] a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, korszerű konzervatív párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit", addig a párt baloldaliságáról nehezen beszélhetünk. A múlt országalkotó eszményei mellett szó sincs a hazához hű, de a saját szabadságukra is büszke valóságos polgárok jogi egyenlőségéről, a polgárok közti testvéri szolidaritás követelményéről. Más hiteles párt híján mégis elnyerhető a szabadság-egyenlőség-testvériség érvényesülését elváró választók bizalma, de a későbbi politikai cselekvések az alapszabályban megfogalmazott elvhez kötődő képviselőktől függnek majd.

Bokros Lajos mint miniszterelnök is ennek a parlamenti többségnek lenne alárendelve (ha többségbe kerülne az MDF). Hiába fogalmazza meg világos és érthető tőmondatokban egy valóban baloldali politika programját, ha ehhez nem kapja meg a hatalmi támogatást az MDF (márkanév) rossz hagyományait (az osztogatás a kárpótlással kezdődött, érzelmi politizálás volt az orosz gazdasági kapcsolatok megszakítása, az antiszociális ártámogatás eredményeként erősödött meg a bűnözés, az elvtelen Fidesz hatalmat az MDF támogatta) is elfogadó képviselőktől.

Bokros Lajos 12 pontjának baloldalisága vitathatatlan. Legtöbbször azt az ellenérvet hozzák föl az ő baloldalisága ellen, hogy a szociális kiadások csökkentését tervezi és tette pénzügyminisztersége idején. A szociális kiadások csökkentését azonban az indokolja, hogy a jelen indokolatlan jóléti állama a jövő (gyermekeink és megfáradt önmagunk) nyomorúságát okozza. A Kádár rendszer, az MSZP és a Fidesz álbaloldalisága csak abban a percben hozott, hozhat jólétet, amikor a percember hatalmaskodók rövidlátóan szétszórják a társadalmi megtakarításra, függőségünk csökkentésére, a gennyes gócok gyógyítására, a jövő megalapozására fordítandó óriási adóbevételt. Bokros Lajos pontosan a nyomorúság (és a belőle törvényszerűen fakadó rettenet) megszüntetését teszi programjának alapelvévé azzal, hogy a jóléti álam hazug szolidaritása helyett a tehetősek és a segítségre szorulók közötti szolidaritást kell kikényszeríteni a törvény erejével. Világos és egyértelmű szavak.

Politikai elit sunyi hallgatása mellett Bokros Lajos az egyetlen, aki nyilvános vitára hívta a Jobbik elnőkét, Vona Gábort, hogy ebben a vitában fény derüljön a szélsőség alkalmatlanságára és nemzetrontó politikájának következményeire. Nagy a különbség ugyanis az MSZP képmutató vagy a SZDSZ logikátlanul hisztérikus szélsőség elleni kirohanásai, és egy hiteles személy bárki számára érthető érvei közt. A hitelvesztett volt kormánykoalíció valóban hiába érvel bármely szélsőség ellen, ahogy a szélsőséget életre hívó Fidesz felemás elhatárolódása is csak a választások közeledésének tudható be. Számukra most a hallgatás a legjobb lehetőség, amivel nem erősitik meg még jobban a szélsőséget. Bokros Lajos azonban, aki az elmúlt kilenc év ostoba politizálását mindvégig kritizálta, hatásosan emelheti föl a szavát egy még ostobább, majdan mindennapi félelmet hozó politikai kurzus ellen. Remélem, hogy Bokros úr érvei elegendően egyszerűek lesznek ahhoz, hogy bárki megértse!