Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogbalkon
A TDP baloldalisága
2009-12-24 10:00

Az elmúlt napokban írtam a Kádár rendszer baloldaliságáról balsors, majd az MDF baloldaliságáról balfék címmel, de azt is részleteztem balszél cím alatt, hogy a baloldal gáza és sara milyen veszélyeket rejt. Bokros Lajos baloldaliságáról szólva balek címmel aggodalmamat fejeztem ki, hogy csak kihasználják a tekintélyét. A balta című szövegem a politikai közép és a szélsőségek viszonyáról szólt, a középszerűség éléről, utalva arra is, hogy a jobbközép miképpen szállhat el a saját konzervativizmusától. Tegnapi bejegyzésem címe balkán volt, amely Orbán Viktor baloldaliságáról szólva, utalt magyar közélet irracionálisan feszült állapotára. Ma az általam követendőnek tartott baloldaliságról írok, a még mindig megalapításra váró Tudományos Demokrácia Pártja baloldaliságáról, amit nevezhetnénk baloldali konzervativizmusnak is, rövidítve BALKON-nak.

A BALKON-hoz legközelebb álló MDF konzervativizmusáért lelkesedő olvasóim meggyőzésére megemlítem, hogy az alábbiakban részletezett baloldali konzervativizmus a mai angol tory-k irányvonalában is jelentős szerepet kapott, ajánlom elolvasásra, az erről szóló cikket. Létezik ugyanis közös nevező a baloldal elvi alapon való politizálása és a valósághoz sokkal közelebb álló konzervatív gyakorlat között, ennek kulcsa pedig az önkormányzatiság új alapokon való megerősítése. A következő bekezdésekben vázolt politikai akaratnak a megjelenítésére és érvényre juttatására kevés, hogy különféle fórumokon kifejtjük igaznak gondolt elképzeléseinket egy új párt alapítására van szükség. Kevés a bomlott politika megváltoztatásához a hatalmon levők frappáns kritikája, az nép morgását megvalósító blogos hőzöngés pedig nevetséges.

Gyülekeznünk kell, hogy a mondataink választhatóak legyenek, hogy a valóságról ne csak ilyen-olyan képet alkossunk, hanem változtatni is tudjunk. Az általam szorgalmazott párt modellje a tudomány világából származik, mert a tudományos közösség elvteremtő és újító elkötelezettsége mellett a tudomány a művelőitől konzervatív fegyelmet és türelmet követel. Hangsúlyozom, hogy csak az értelmezéshez szükséges modellnek tekintem a tudományt, hiszen a tudományos élet szereplői a társadalomnak csak szűk csoportját alkotják, így akaratuknak a társadalomra rákényszeríteni ugyanolyan ostobaság lenne, mint bármelyik szűk csoport - papság, arisztokraták, bürokraták, tőkések vagy valamilyen más tekintélyt szerzők - abszolutisztikus uralma (érted, petibatya?!) Nem engedhetjük meg magunknak demokratikus rendszer hiányosságaitól megrémülve sem, hogy valamilyen szűk kör egyoldalúsága veszélyeztesse a társadalom természetes változásaihoz való alkalmazkodóképességünket, a jövőt.

A BALKON politika kulcsa az önkormányzatiság, amely a központi hatalom törvényhozó és ellenőrző hatalma mellett a végrehajtás gyakorlati hatalmát az önkormányzatoknak adja át, annak anyagi lehetőségeivel együtt. A központi kormányzat baloldali módon törvényes kereteket alkot a szabadság-egyenlőség-testvériség eszménye szerint, meghatározza az adókötelezettség és a szociális juttatás jogszabály-rendszerét, de a törvények érvényesítése már az önkormányzatok jogköre. A központi államnak csak általános érvényű intézkedésre van joga, de a törvényességi felügyelet az ő kezében marad, tehát az önkormányzati döntések bármelyik részletét ellenőrizheti. Nem bírálhatja felül, de ha törvényszegést tapasztal, akkor az elkövetőt jogi úton megtámadhatja. Az önkormányzati magatartást megtilthatja bírói döntés, de az önkormányzat kártérítésre is kötelezhető, ha valamely állampolgár törvénybe foglalt joga sérült. Ez lenne a jogállamiság legmodernebb formája, ahol nem a magányos polgár áll szemben az állami monopóliummal, hanem a kisközösségének önkormányzata védi meg az elvek rémuralmától, de a központi hatalom is megvédi az egyén emberi jogait a helyi kiskirályoktól. Ugyanakkor a közösség e kétfajta ereje együtt segíti a rászorulót a természeti és a piaci jelenségek embertelen sodrásán felülkerekedni.

Ez a fajta hatalommegosztás több előnnyel jár. Mivel a választók a központi kormányzatot pártlistákra szavazva választják, annak a programnak a végrehajtása kezdődhet meg, amit legkevesebben elleneznek. Az önkormányzati választások egyéni jelöltek között történnek, így a helyi viszonyokat leginkább ismerő és elfogadott politikus érvényesíti helyben a törvényeket. A központi hatalom törvényhozóit és a decentralizált végrehajtásra helyben választottakat együttműködésre kényszeríti a hatalom ilyen fajta megosztása, miközben a választások idején a polgárok is mérlegelni és jelezni tudják, hogy a jogrendszert alkotó országgyűlési képviselőkkel vagy a végrehajtó hatalom képviselőivel elégedetlenek. Természetesen elképzelhetetlen lenne olyan hatalmi összefonódás, hogy egy polgármester egyben törvényhozásnak is tagja.

(nem szaporítom a szót, órákon belül itt a Karácsony, jómagam is szeretnék ünnepelni....)

Olvasóimnak szeretetteljes meghittséget kívánok, nyugalmat, gondoljunk a Gyermek születésére!