Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi bloganakron
Időzavar Magyarországon
2010-07-06 12:00

A modernizáció hosszú menetelését legalább két, jól elkülöníthető szakaszra oszthatjuk föl, mindegyiket egy-egy posztmodern kiábrándulás követte, amely idézőjelbe tette az éppen lezajlott modernizációt, és a modern ember minduntalan megfogadta, hogy "soha többé". Az első modernizáció a tömegméretű nagyipar létrehozása, amelyre a gyermekmunka és a fizikai nyomor iszonyata nyomta rá a bélyegét. A csalódás következtében indult el a második modernizáció, a társadalmi viszonyok iparosítása, amikor a közszolgáltatások és a szociális védőháló is állami feladattá váltak, de ebből a modernizációból a fasisztoid hatalom, a karizmatikus vezér alatti végtelen elnyomatás iszonyata ábrándított ki. A modernizációk gazdaságpszichológiai összefüggéseit tárgyalja Garai László: Emberi potenciál mint tőke című műve, tanulságos olvasnivaló! Létezik persze egy harmadik típusú modernizáció is, az elitképződés iparosítása, amely a hatalomba pályázók túltermelésével biztosítja a rendszerstabilitást. Itt tart most a világ, a magyar állam azonban sok tekintetben premodern, bár a harmadik fajta modernizációval már a kádári idők végén megpróbálkoztak. Ennek "terméke" volt a Németh Miklós nevével jellemezhető technokrata stáb.

Anakronisztikus módon egy lényegében szociálliberális közösségbe, az Európai Unióba való belépés után hat évvel a Nemzeti Együttműködés Rendszerével kábítanak; a XIX. században még haladónak mondható közösségképzettel, amely utoljára talán 1989-ben lehetett volna időszerű a Szovjetuniótól való elszakadás ideológiai háttereként, de még abban a helyzetben is elegendő volt némi polgárjogi aktivitás a meggyengült birodalomtól való elszakadáshoz. Persze az idő nem állt meg, csak a spirál belsőbb ágára ugrottunk vissza, sötétség délben.

Hanem, hogy én se maradjak el a kor forradalmi szellemiségétől; Isten éltesse a mindent és mindenkit elnevező és kinevező kétharmatos ifjak világraszóló bölcsességét az Együttműködés közös nevezőjében, hogy virágozzanak a kormányzó tacepaok százai!