Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogspanyolcsizma
Spanyolcsizmáján a nap, remélem, mindörökre fennakad
2011-01-16 13:30

- énekelhetné az átírt Európa-szöveget a dalnok, így, egybeírva, ugyanis egyáltalán nem Spanyolországra, inkább a magyar Elnökség kezdetére időzített, a középkori kínzóeszközre emlékeztető médiatörvény eszközrendszerére utal a dalszöveg. No meg arra, hogy a nap (fölvilágosító) fénye remélhetőleg lehetetlenné teszi, hogy fél év múlva megkezdődjön az első szorítás a sajtó valamelyik lábán. Persze, ahogy a spanyol inkvizíció is független volt a maga idejében az egyháztól, éppúgy a Médiaha is független a kormánytól, amiképpen ez egy betű szerinti jogállamban elvárható. Tudható azonban a Médiaha pártállását ismerve, hogy tipikusan a kormány ideológiájának megfelelő erkölcsi talapzat és méltóság védelmén munkálkodhat Európában élenjáróan kemény eszközökkel, több parlamenti cikluson átívelő ideig. Szerintem éppen az utóbbi jellemzőben csúcsosodik az önkényuralom, amiről persze azt állítja a főhatalom, hogy ez a rend szolgálja leginkább az emberi méltóság védelmét, ahogy ezt Schmitt Pál oly ékesen (sic) megfogalmazta a minap (lásd az erről szóló, aha című bejegyzésemet!).

De szelídebb szavakkal és érvekkel is elmondanám ugyanezt. Azért tartom, tartjuk sokan fontos dolognak a szólás és az elszigetelt megszólalásokat fölerősítő sajtó szabadságát, mert különben a hatalom túlereje érvényesül és tartós önkényuralom jöhet létre. Természetesen mindannyian (tehát a sajtóorgánumok is) elkötelezettek vagyunk valamihez (személyhez, csoporthoz, elvhez), de a szabadságunk pontosan abban áll, hogy ezek az elkötelezettségek az önazonosságunkból eredjenek, ne pedig valamilyen hatalmi centrumból diktálják őket. A jelenlegi médiatörvénnyel pontosan ez a baj, hogy Szalai Annamária és csapata parlamenti ciklusokon átnyúló, de jogilag alig határolt önkénnyel befolyásolhatja a közösség előtt megjeleníthető elkötelezettségeket, így a 2014-ben hatalomra pályázók közül való választást is. Amennyiben a Fidesz a ciklus végére elveszíti a kétharmadot, akkor is megmarad befolyásoló hatalmi ágként a kilenc évre bebetonozott Médiaha, mert annak igazán kicsi az esélye, hogy az ellenzék kétharmadot szerezzen, amivel megváltoztatná ezt a szörnyű törvényt. Még az sem veszélyeztetné ennyire a szabadságunkat, ha a miniszterelnök nevezné ki a médiát felügyelő hatóság vezetőjét, mert a miniszterelnök egyszerű többséggel elmozdítható. Ezzel a változtatással a parlamenti időszak végén ugyan részben érvényesülne a hatalom meghatározását jelentő demokratikus jog, de a médiaszabályozás önkényessége azért megmaradna a törvény homályos megfogalmazásai miatt.