Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogtüntetésre
Gyülekezzünk a sajtószabadság védelmében!
2011-01-27 12:46Tisztelt egybegyűltek, civil honfitársaim!

Hangsúlyozom a civil szót, civilek vagyunk, politikai tettekre ritkán ragadtatjuk magunkat. Nekünk az a fontos, hogy az életünket munkával, figyelmességgel és szerelemmel tegyük teljesebbé. Egymással csak a tehetség dolgában vetélkedjünk. Ez lenne a mi dolgunk. A pártok célja, hogy a hatalomért küzdjenek, a megválasztott képviselők feladata pedig az, hogy a közös javunkat keressék, szolgálják. Ez a képviseleti demokrácia, a képviselők döntési szabadságával és választások idején egyértelmű civil hatalommal. Mi nem akarjuk irányítani a képviselőinket, nem fogjuk le a kezüket, de elvonhatatlanul fenntartjuk magunknak az ellenőrzés jogát, és azt a jogot is, hogy a ciklus végén eltávolítsuk a hatalomból az érdemteleneket.

Hogy a hatalmat ellenőrizhessük, és választani is tudjunk a pályázók közül, ahhoz nélkülözhetetlen a sajtó teljes és feltétlen szabadsága. Véleményünk, céljaink és gyanúink a zűrzavarba fulladnának, ha nem lennének szabad médiumok, amik fölerősítik a civil zsongást, és igazságként, politikai akaratként vagy leleplezésként mutatják be a teljes közösség előtt. A józan civilek ugyanis nem gyújtogatnak, nem rondítják tele a várost, nem üvöltöznek, mert tudják, attól is csak a zűrzavar nőne. Azt viszont elvárják, hogy a sajtó hírt adhasson mindarról, amiről csak akar. Egy-egy hír hitelességét nem garantálhatja más (főleg a hatalom nem), csakis a független médiumok bősége.

A közvéleményt aggasztó problémákat a hatalom mostanság a rend erejével próbálja megoldani, de ezt a törekvését túlzásba vitte, átlépett egy határt, ezért tiltakozunk, ezért vagyunk itt, ez ellen tüntetünk. Sokunk véleménye szerint nem a centrális erőtér vagy a keménykedő kormányzás, és nem a propaganda teszi a Magyar Köztársaságot erőssé, hanem az, ha a polgárai önmagukban érzik az erőt a mindennapi nehézségek leküzdésére, és maguktól teszik a dolgukat, nem a kormánytól várva a vezényszót vagy segítséget. Ahogy az összevissza beszélő kormányzat is rombolja, úgy a központosított propaganda is meghamisítja egy nép önérzetét. A médiatörvény, ami ellen most tiltakozunk, lehetőséget ad arra, hogy zombi propagandagépezetté silányítsák a szabad sajtót. Ez a lehetőség bennünk félelmet és bizonytalanságot kelt, ennek a politikai rémálomnak véget kell vetni!

A hatalom jelenlegi ellenzéke tehetetlen, az MSZP politikailag is kompromittálta magát az előző ciklusokban, a másik két ellenzéki párt (a radikális és az idealista) pedig alkalmatlannak tűnik a kormányzásra. Új ellenzék kell, amely józan civilek új csoportosulásaként jön létre, és politikai középpártként jelenik meg a közéletben, hogy hatékonyan fékezze meg a hatalomban lévők ámokfutását. Olyan párt kell, amely a kormányképes többségi mandátumot tud majd szerezni, miközben csak kevesen utasítják el, ezért képes lesz többpárti egység kialakítására is, hogy többek között a médiatörvény hibáit kijavítsa. Tiszta hátterű és világos célokat képviselő pártra van szükség.

Először is, tisztáznunk kell itt és most, hogy a jelenlegi rezsimet megelőző koalíció politikáját és politikusait kívánjuk-e vissza. Nem! Egyértelműen nem, ugyanis a felelőtlen költekezés jóindulatúnak látszó gyengesége a jelenlegi erőfitogtatáshoz hasonlóan kalandorpolitika volt. A köztörvényes botrányokról nem is beszélve. A politikai elit végletessége károkat okozott a magyar nemzetnek. Mindkét kurzus visszaélt a választásokon kapott mandátumával.

Egyik legfontosabb erőforrásunk a képesség, ami csak a szabadság légkörében, de a valóságos terhektől nem kímélve tesz minket eredményessé. A parttalan osztogatás céltalanná, a túlzott rend pedig kényszeressé teszi az erőfeszítéseinket, bár mindkettő közjót ígér a maga módján, de aztán ellentéteket és elmaradottságot örökít gyermekeinkre, unokáinkra. A hatalom ereje vagy jótékonysága helyett inkább kölcsönös figyelemre és megértésre van szükségünk a felemelkedéshez. A készség a megvan bennünk, csak túl hosszú az út lélektől lélekig. Különösen, ha még a hatalom is közénk tolakszik.

Az atyáskodó és parancsnokoló uralom helyett figyelmes demokráciát akarunk, ahol nem kell folytonosan a hatalom kénye-kedve szerint változnunk, vagy a miatt szégyenkezni, ahogy választott vezetőink viselkednek. Azt akarjuk, hogy az alpári szócsaták helyett megtisztelő figyelemmel vitázzon egymással bal- és jobboldali, kormánypárti és ellenzéki, reformer és konzervatív. Olyan demokráciát akarunk, ahol párbeszéd, és nem félrevezető színjáték során találjuk meg a helyes megoldást.

Figyelmes politikai magatartást a jelenlegi elvadult elit ritkán teszi magáévá, mellébeszél vagy kioktat, ezért nekünk kell megfogalmazni, kikövetelni, s ha nem akad rá jelentkező, akkor nekünk civileknek kell érvényesítenünk azt a következő választáson. De mit is akarunk?

1.) Nyugatos értelemben vett polgári erkölcs érvényesüljön, a szándékait és annak következményeket is tegye közzé a hatalomra pályázó!

2.) Képviseleti demokráciát akarunk a vezérelvű vagy populista demagógiával szemben, valóban szabad mandátumot, személyes felelősséggel!

3.) Békét akarunk, a hatalom az ellentétek feloldásán munkálkodjon, ne szítson új ellentéteket, ne semmisítse meg az ellenzékét!

4.) Semmilyen mandátumtöbbség nem jogosít föl a társadalom szerkezetének visszavonhatatlan meghatározására, az egypárti többség főleg nem.

5.) Kötelezzük el magunkat a távlatos politizálás mellett, nem okozhatunk károkat a pillanatnyi előnyökért vagy azzal, hogy terheinket a jövő nemzedékre hárítjuk!

6.) Magyarország jelenét a történelme alapozza meg, de a jelenben élők fölött nem uralkodhat semmilyen dogma, bár tisztelettel emlékeznünk kell elődeink összes szavára.

7.) Tekintélynek csakis ott lehet hatalma, ahol a mindennapi személyesség is biztosított, tehát a kisközösségekben, de ez a tekintély sem alapulhat propagandán.


Ezeknek a követeléseknek az elmondása elhanyagolható morgás a hatalom számára, egészen addig, amíg nem lesz egy hiteles párt, amelyik képviselné. Jelenleg nincs ilyen, ezért nekünk, mozdulni képes civileknek kell élnünk a jogunkkal, a gyülekezés jogával, ami jóval több, mint a morgás, a tüntetés joga. A követeléseink képviseletére alapítsuk meg TDP-t, vagy ha úgy jobban tetszik, akkor a Figyelmes Demokraták Pártját!

Gyülekezzünk végre jogi értelemben is!

Köszönöm a figyelmet!