Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogkérdőjel
Demokrácia?
2011-02-07 12:46


Szalai Annamária szerint a demokráciát kérdőjelezi meg az, aki problémásnak tartja a Médiatanács tagjainak megválasztását. Nos, én igencsak problémásnak tartom, ezért fölteszem a kérdést. A Magyar Köztársaság hatalmi rendje demokrácia? Rögtön meg is válaszolom, hogy még igen, ez most még demokrácia. Demokrácia, mert a hatalmat jelentő mandátumot szabad választásokon szerezték a jelenlegi parlamenti többség tagjai, demokrácia, mert nincsenek betiltott pártok, és szabadon megjelenhet a sajtóban többek között az is, hogy problémásnak, pontosabban mondva szégyenteljesnek tartjuk a Médiatörvény szövegét, ezzel mintegy megkérdőjelezzük, persze nem a demokráciát, hanem a hatalom demokratikus elkötelezettségét.

Itt tartunk most, mert sajnos a médiatörvény megengedi az emberi méltóság szabad értelmezését. Amit pedig a törvény szava nem határoz meg egyértelműen, azzal kapcsolatban lehetőség nyílik politikai cselekvésre. Politikai cselekvő lesz a Médiatanács, ami nem is lenne baj, ha mandátumának forrása a jövőben is demokratikus maradna. De cselekvéseiben csakis az Országgyűlési képviselők egyetértő kétharmada akadályozhatja meg. Jóhiszeműen tegyük föl, hogy a jelenleg hatalmon levők fejében meg sem fordul, hogy a következő választáson még az egyszerű többséget sem tudják megszerezni! De gondoljuk csak végig (velük együtt), hogy amennyiben mégis elveszítik a választást, akkor milyen helyzet áll elő! A parlament egyszerű többsége már másképp nem, csakis a képviselők kétharmadának egyetértésével mozdíthatja majd el 2019-ig a Médiatanács tagjait. Így a parlament egyszerű többségétől független, politikai cselekvésre képes hatalmi ág alakul ki, miközben nyilvánvaló a megválasztott tagok pártkötődése. Egy pártszövetség ez által őrizheti meg kizárólagos befolyását egyik alapjogunkat igencsak érintő területen, miközben a parlamentben nem marad esetleg még egyszerű többsége sem. Demokrácia lenne talán az is? (kérdőjelezem ismét)

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség a választójogi törvény aránytalansága révén szerzett kétharmados többséget, miközben a leadott szavazatokat tekintve a támogatottságuk nem érte el az 54%-ot (erről írtam már a kétharmat című bejegyzésben). A választójogi törvény azonban egyáltalán nem az önkényuralom lehetőségét megnyitva, csakis ciklus alatti stabil kormányzás biztosítása végett eredményezi a mandátumarányok eltérését a tényleges támogatottságtól. Amennyiben a törvény segítségével totális hatalomra jutott többség mégis hatalmának több ciklusra való megőrzésére használja föl a kétharmados mandátumtöbbséget, akkor legalább olyan mértékben vádolható önkényuralmi hajlammal, amekkora különbség a kétharmadot jelentő 66% és a tényleges támogatottságot mutató 54% között van.

Ez a hatalom legitim módon bármilyen törvényt hozhat, politikai eszközökkel bármire kényszeríthet bennünket. Ahogy egyik prominense mondta egyszer, akár Magyarországot is két országgá bonthatná szét, de álljunk meg! A demokrácia békés úton is átmehet diktatúrába, ha a polgárai gyermekként engedelmeskednek a hatalom akaratának. A diktatúra nem attól diktatúra, hogy lőnek, hanem attól, hogy a hatalmat birtokló személyek leváltására nincs mód. Vagy ha igen, akkor csak elrettentően nagy személyes áldozatok árán. Demokráciában sincs sok befolyása az egyénnek a politika menetére, csak a választásokon kinyilvánított akarata, de ez (ismétlem,) demokráciában bőven elegendő bármelyik hatalmaskodó leváltásához. Így lesz-e 2014-ben, vagy megismétlődik az MDF kiszorításakor alkalmazott manipuláció?

Most még leválthatónak tűnnek hatalmaskodó képviselőink, tehát ez még nem diktatúra. De állítom, hogy az Orbán Viktor által olyan nagyra értékelt fülkeforradalom nem más, mint a demokrácia elvesztegetése. Megvesztegette a populista elit a szavazótáborát, lesz itt kánaán, csak a demokratikus értékekből kell kicsit föladni a rend rovására... Hogy milyen rend? A rögtönzések és a csalódások rendje, mert ha a remélhetőleg rövidesen nyilvánosságra kerülő, a külvilág által kikényszerített programot ismertette volna a választások előtt Orbán Viktor, akkor az a bizonyos négy százalék, ami a kétharmadhoz segítette, aligha szavazott a volna rá. Mindannyiunknak jobb lenne akkor, éppúgy a remény embere kormányozna, de nem valamiféle eszement gőggel.


De lassan megkezdődik a miniszterelnök évértékelője. Figyeljünk rá! Egyre kevésbé beszélhet mellé...