Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogszja
Személyi? Jövedelem? Adó?
2012-12-28 13:53

Olvasom a HVG-ben Balázsi Sándor tollából a Néhány észrevétel az szja körüli vitához című cikket, és kellemes érzés, hogy szakmai szempontból is elfogadható a blogomban (legutóbb, a békemenet kapcsán) javasolt egykulcsos, adómentes sáv alkalmazásával megvalósítható progresszív jövedelemadózás. Persze a szerző szigorúan a szakmai keretek között marad, aminek okán érzek hajlandóságot egy tágabb értelmezést igénylő kiegészítésre.

Személyi jövedelemadó. Nem tanácsos ezt függetleníteni a vállalkozások adózásától vagy a vagyon adóztatásától, mert bajokat okoz. Leginkább azért, mert a valóságban egyik sem független a másiktól. Vagyon akkor keletkezhet, ha a jövedelemnek van megtakarítható része, vagyonképzésre pedig csak egy kisebbségnek van lehetősége, amely kisebbség szabadon eldöntheti, hogy adóztatható profitot hozó tőkeként működteti a vagyonát vagy a fenntartási költségek terhét is vállalva kincsként őrzi meg nehezebb időkre. A tőkemennyiség növekedése sajnos nem a tőke elértéktelenedését hozta eredményül, még ha a termelőtőke pénzformája ugyanúgy áru, mint az arany, de a vállalkozások tárgyiasult öntörvényűsége önálló világot alkot. Nincs mód itt részleteznem ezt, de a vállalkozás csakis annyiban tekintendő védendőnek, amennyiben személyes jövedelmet termel.

Egyébként a tőke csak a jövőbeni nincstelenségünktől való félelem tárgyiasult formája, elértéktelenedhet, ne fájjon, nem kéne az adóból beszedett jövedelemből segíteni a létét. Márpedig a vállalkozási formák kedvezőbb adóterheléséből következik, hogy a megtermelt haszon leginkább a vállalkozásba áramlik vissza, nem a lehetőség és a kockázat egyensúlya, hanem a bővülést előnyben részesítő közösségi szándék készteti gyarapodásra. Ez pedig csak akkor vezet jóra, ha a növekedés a jobb számunkra az egyensúlyi stabilitásnál. Ezzel szemben azt állítom, hogy az egyensúly a fontosabb, azaz a jövedelem csakis akkor élvezhet kedvezményt, ha az emberi személyhez köthető, minden más esetben kivételektől mentes és egykulcsos adóteher szükséges.

Ez utóbbi elv szerint egy vállalkozásnak az összes bevételéből le kell vonni a dologi kiadásait, tehát megmarad a vállalkozásban dolgozók és a tulajdonos(ok) személyi jövedelme, valamint a vállalkozási forma következő évben beruházásra fordítható jövedelme, amiket eltérő módon kell adóztatni. A személyi jövedelemből ki-ki a saját bevallásában levonja az adómentes jövedelemmennyiséget, a maradék után pedig ugyanakkora kulccsal adózik, mint a vállalkozás a beruházásra fordítható jövedelméért.

A vállalkozások és a személyek persze szabadon rendelkezhetnek vagyonukkal, kivonhatják azt a gazdaságból és a közösségi adóteher alól, ha jövedelemként nem a teljes adóképességet vesszük figyelembe. Ennek lényegét és indokait majd a következő szövegben fejtem ki.