Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogsajtó
Hermészben bízzunk ’13 elejitül fogva
2012-12-31 16:36

BÚÉK hasít ma éjfélkor; szerencsésebb új évünk is lehetne! - mondogatják a babonások.
Sajnos, mostanra az isteni hírvivőt is fölfalná a joggólem, de akkora bendője még a kétharmatos szörnyszülöttnek sincs, hogy a teljes nyilvánosságot megeméssze.

Tegnapi szövegem nem arról az államról szólt, amely mostanság (in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti) igyekszik gátlástalan hatalmát kiterjeszteni, hanem arról, amely a patriarkális társadalmi berendezkedés helyett a képviseleti demokráciát valósítja meg. Olyan államról írtam tegnap, amely nem valamely fundamentalizmus alapelveit kényszeríti ránk, hanem önmagát egy előzetesen közzétett pártprogramhoz tartva teremt rendet nekünk. Rendet, amelyet főként azért viselünk el, mert előzetesen megismertünk és egy tiszta választási eljárásban a többségünk akaratának megfelelt. Rendet, amiről tudható, hogy a törvényeinek alkotói nem terjeszkednek tovább annál, mint amire mandátumot kaptak. Olyan vezetőket akarunk, amelyek nem akarják palástolni hibáikat, és tetteiket szabják a realitásokhoz, nem pedig a realitást torzítják el a rendelkezésükre álló eszközökkel.

Ne álmodozzunk, a hatalom képviselői akkor sem ilyenek, ha szándékuk szerint tisztakezűek akarnak maradni, a politika szabálytalan világában a hatalom megszerzése és megtartása számít, az őszinteség és az önzetlenség elbukna a képmutató és öncélú erőfitogtatásban. Mégis, szükség van erre végtelen változatosságú eszköztárat felvonultató küzdelemre, hogy csakis a társadalom egy része küzdjön, veszítse el méltóságát, vagy váljon méltóvá a legfőbb hatalomra, és ne polgárháborús hangulatban teljenek a mindennapjaink. Ne higgyük azt tehát, hogy a pártok, mint zászlóvivők vezetik házuk népét folytonosan csatába, mi nem a háznép vagyunk, a vár- és tábornagyok ideje lejárt. Tudatlanságunkban persze követhetjük a zászlóra hímzett jelmondatokat, de a főkolompos is csak a fetisizált nyájat vezeti, az igazi hangadók mi lehetünk, ha nem összevissza bégetünk. Az igazi vezető nem a primitív követési ösztöneinkre épít, hanem segíti a közös hang kialakulását.

Közös hangunk kialakítását csakis a független sajtó teszi lehetővé. Függetlennek nevezhető minden olyan sajtó, amely alanyi jogon állami támogatást kap, ha egy szakmai minimum (helyes és szabatos írás, kultúraismeret) követelményének megfelel és hamis (bíróság előtt nem igazolható) állításainak száma egy minimális érték alatt marad. De függetlennek nevezhető minden olyan sajtó is, amely nem kap támogatást mástól, csakis a fogyasztóitól. Ez utóbbinak felel meg a Világháló, amelynek fogyasztói és hírvivői is vagyunk egy időben. Modern hermeneuták és Hermészek.

Magunkban kell bíznunk!