Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogpiacgazdaság és ártámogatás
Jobboldali vagy baloldali program?
2008-03-07 08:29

Sok elemző jobboldalinak minősíti a kormány lépéseit az ártámogatások csökkentése miatt, míg a Fidesz által képviselt támogatáselvet baloldalinak nevezik. Első látásra ez igaznak tűnhet, de...

Egyik véglet, amikor mindenért piaci árat kell fizetni, és az állam a beszedett adót a törvényhozás, ellenőrzés, rendfenntartás, valamint az igazságügy finanszírozására fordítja, de nem avatkozik bele a piaci folyamatokba, csak a törvények betartását ellenőrzi, jövedelemmódosító visszaosztás nincs. Központi szervezés hiányában civil szervezetek alakítják ki a szociális védőhálót. Mivel a védőháló fenntartásához szükséges bevétel esetleges, mert nem törvény garantálja, ingadozik a szociális védőháló finanszírozásának mértéke. A szolgáltató állam esete.

A másik véglet, amikor az állam (szolgáltató feladatain túllépve) a jövedelem nagyobb részét elvonja, és a jövedelemviszonyoktól függetlenül visszaosztja a fogyasztók között ártámogatás formájában (akár az ár teljes megtérítéséig), az alacsony jövedelmeket pedig kiegészíti. Az ártámogatott cikkek, szolgáltatások iránti kereslet nő, ami az ártámogatásra fordított kiadások növekedéséhez vezet (a szükségletek teljes kielégítéséig), az alacsony jövedelmek kiegészítésére fordított összeg rovására. Az atyáskodó állam esete.

A szoclib koalíció csökkenti a támogatások értéktorzító hatását, hogy érvényesüljön a piac önszabályzó mechanizmusa, de nem hagy fel a rászorulók támogatásával, mert az ártámogatások csökkentésével egyidőben növeli az alacsony jövedelmek kiegészítését. A szociális szempontok szerinti jövedelemkiegészítés hatására ez a visszaosztás elsősorban a szegényebb rétegeknek kedvez.

A Fidesz az ártámogatások megtartásával , ugyanakkor adócsökkentést hirdetve a második véglethez közelít. A torz árrendszer miatt piac szabályzó hatása nem tud érvényesülni, helyette az állami tervgazdálkodás jut nagyobb szerephez, amit a "néppel" való kommunikáció legitimálna. Az ártámogatások növekvő volumene miatt viszont kevesebb jut a szociális rászorultság szerinti támogatásra, tehát a visszaosztás elsősorban a gazdagabb rétegeknek kedvez.