Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogától cetig
Nyílt levél Bihari Mihálynak
2008-03-14 12:45


Tisztelt Elnök úr!

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 3. § (2) pontja szerint a pártok "közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában", a Fidesz tehát alkotmánysértés nélkül tehette, hogy alakította a népakaratot, majd közreműködött a népszavazás győzelemre vitelében. Nem is velük van bajom, minden párt olyan, amilyen...

Az Alkotmány 28/C. § (5) pontjának a) alpontjában szerepel, hogy nem lehet országos népszavazást tartani "a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról", amit kivédendő a népszavazási kérdésekbe bekerült a "népszavazást követő év január 1-jétől" kitétel.

Önök a kérdéseket jó alaposan megvizsgálták, és hármat tökéletesen rendben levőnek találtak. De mégsincs rendben! Nem olvastak el mindent, a-tól zet-ig...

Csak a hivatkozás kedvéért írom le, hogy 2006. október 6-án Gyurcsány Ferenc bizalmi szavazást kért a "kormány programjáról" amit a parlament egyszerű többséggel megerősített.

Az Alkotmány 28/C. § (5) pontjának f) alpontjában szerepel, hogy nem lehet országos népszavazást tartani "a Kormány programjáról". Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy egyetlen egyértelműen megfogalmazott részéről sem lehet népszavazást tartani, megbénítandó a kormányprogram végrehajtását.

Önnek és minden jogtisztelő polgártársamnak javaslom, hogy olvassa el a fentebb említett kormányprogramot, ami ugyan nem az Alkotmány fejezete, de miután az Alkotmány hivatkozik rá, szükséges az aktuális kormány programjának részletes ismerete. Már csak azért is, hogy a Tisztelt Taláros Testület véletlenül se asszisztáljon ezután az Alkotmány populista kiüresítéséhez.