Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogelefántcsonttorony, B-közép*
Alkotmánybíró - Alkotmánybíró = 7:2
2008-03-15 16:30

*[javítás: a címben és a szövegben tévesen "balközép" szerepelt, helyesen: "B-közép" (2008.04.13)]

Ünnep. Gondoltam, csöndben leszek, bár cselekvésre bíztatott csuti56 reagálása a tegnapi nyílt levelemre, ezért nekikezdtem az AB határozatok elemzésének. Nem is akartam ma publikálni, de a csőcselék elrontotta az ünneplésemet, aminek szerintem egyik (nem a legjelentősebb) előfeltétele az Alkotmánybíróság hibás döntése a népszavazási kérdésekről.

A továbbiakban a 15/2007. (III. 9.) AB határozatból idézek:

Amiatt, hogy az Alkotmány 33. § (3) bekezdése alapján a miniszterelnök megválasztásáról, valamint a Kormány programjának az elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz, a kormányprogramról tartandó eredményes ügydöntő népszavazás szükségszerűen érintené a miniszterelnök személyét. Ez ellentétes azzal, hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének d) pontja alapján az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésben nem lehet népszavazást tartani. Az Alkotmány 28/C. §-a (5) bekezdésének f) pontja azt jelenti, hogy a kormányprogram egészéről nem tartható népszavazás. Az Alkotmánynak ez a rendelkezése nem zárja ki azonban, hogy a kormányprogram egyes elemeiről népszavazás döntsön, nem érintve a miniszterelnök, a kormány és az Országgyűlés kapcsolatrendszerét, a miniszterelnök személyéről való döntést.

Amennyiben az AB határozata megengedi, hogy a kormányprogram egyes elemeiről népszavazás döntsön, akkor kizárható-e, hogy a mindig csak egyes elemeiről tartott népszavazás-sorozattal kiüresedjen az eredeti kormányprogram?

Ha előáll egy olyan helyzet, amikor bizalmi szavazás válik szükségessé, akkor az országgyűlés az eredeti kormányprogramról, a népszavazás által kiüresített kormányprogramról szavaz, vagy pedig formálisan a miniszterelnök személyéről lesz lehetősége már csak dönteni?

[...] jogorvoslati eljárása során az Alkotmánybíróságnak a népszavazási kérdés kapcsán esetről esetre azt kellene vizsgálnia, hogy az adott kérdés a Kormány politikáját megtestesítő kormányprogram szempontjából lényeges-e és kizárólag ilyen szempontból lényegtelen kérdésben lehetne népszavazást tartani.

Valóban elfogathatatlan, hogy az AB lényegességi szempontok szerint rangsorolja a kormányprogram egyes részeit, hiszen ez politikai döntés lenne. Az viszont nem kíván politikai döntést, csak szövegértelmezést, hogy a kormányprogram valamely része ad-e választ a népszavazásra bocsátandó kérdésre. Amennyiben választ ad, akkor viszont a népszavazás is megváltoztathatja, kiüresítheti a kormányprogramot, a kiüresedés pedig a fentebbi kérdésekkel jellemezhető alkotmányos válságot okozhat.

Válaszolva csuti56 blogtársamnak, nem hiszem, hogy bármit tenni kell. Az Alkotmánybíróság viszont tehet, tesz is, ha nem akarja, hogy az Alkotmány helyett a B-közép hangja legyen a legfőbb jogalap.