Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogtőkemunka
Kockázat és erőfeszítés
2008-03-29 12:50

Az áruk előállításához két dolog szükséges, a munka és a tőke. A tőke a létező vagyon kockáztatása, a munka pedig erőfeszítés az áru előállításához. A tőketulajdonos a nyersanyagok és gépek beszerzésével valamint a munkabérre kötött szerződéssel kockáztatja a vagyonát, hiszen az áru piacra vitele után dől csak el, hogy visszahozza-e a befektetést, nyereséget, vagy veszteséget okoz. A kockázat csökkentésére többféle technika létezik, jobb minőségű áru kifejlesztése, a költségek csökkentése, vagy a kockázat kerülése, tőkekivonás, a tőke visszaalakítása vagyonná.
A költségek csökkentése a munkára fordított költségek csökkentését jelenti, mert a munkaerő a termelés egyre dráguló, lényegében a legdrágább összetevője. Szélsőséges esetben a termelés teljesen automatizált, a tőkések haszna nő, egyre több vagyontalan munkanélküli mellett, míg végül pirospozsgás Atlaszokra és tüdőbajos segélyezettekre szakad szét az emberiség. Ennek a végkifejletnek megakadályozására első lépésként minden árban fel kell tüntetni a munkaköltség arányát, hogy a vevő el tudja dönteni, hogy egy automatizált embertelen, vagy egy, az emberi munkát elismerő világra költi a pénzét.
A másik megoldás, a kockázatmentes tulajdonlás a feudalizmusból itt maradt ősi jog, nem tudta eltörölni a kapitalizmus, a szocialistának nevezett önkényuralmi rendszerek idején az állam is kockázatmentes tulajdonlásba menekült, tulajdonképpen ez volt az államkapitalizmus bukásának egyik oka, hiszen a monopolhelyzetben levő tőkeerő kivonulása a teljes gazdasági rendszer összeomlását okozza. Az állami beavatkozás minimalizálása azért fontos, hogy az állam politikai okokból történő gazdaságilag hibás döntései ne vezethessenek a gazdaság teljesítményének ilyen visszaeséséhez, ami most zajlik Magyarországon.

De ne sírjunk, inkább lássuk, hogy mit lehet tenni ez ellen. A nem működtetett vagy ugyanolyan szintű megadóztatása, (mint ha az tőkésítve lenne) arra kényszeríti a tulajdonost, hogy legalább akkora részét tőkésítse, ami behozza az adóként kiadandó összeget. Valószínűleg abba fogja fektetni a vagyonát, ami a legtöbbet hozza, tehát az adóbevételek is nőnek és több munkahely keletkezik a tőkebefektetés eredményeként. A fejlődés kockázatos időkben is fennmarad, hiszen a vagyon után mindenképpen fizetendő adó arra készteti a tulajdonost, hogy a vagyonvesztés elkerülésére kockáztasson.

(Mára ennyi, folyt. köv...)

UI: még "anyakakakas" tegnapi felvetéseire válaszolnék:

A vagyon azon javak (jószágok) összessége, amik fölött a tulajdonos korlátlanul rendelkezik. A vagyon értékét a tulajdonos határozza meg. Amennyiben a vagyonra vevő jelentkezik a tulajdonos által megnevezett érték ismeretében, és a tulajdonos nem adja el adott áron a vagyont, akkor a tulajdonos az eredetileg mondottnál magasabb értékre becsüli a vagyont. A vagyont piaci árunak felfogva a piac határozza meg a vagyon csereértékét. Valahogy úgy, ahogy Liska Tibor gondolta...

Nemcsak az ingatlanra, hanem általában is igaz, hogy a vagyon semmiféle összefüggésben nincs az adózó aktuális bevételével, ezért sokan biztonságot adó vagyon birtokában is kaphatnak szociális kedvezményeket. Az általam javasolt vagyonadóval párhuzamosan meghatározandó adómentes sáv olyan magas kell legyen, hogy a kisvagyon után számított jövedelem ne okozzon túlzott adóterhelést. A tényleges jövedelmet és a vagyon alapján számított várható jövedelmet össze kell adni, és az így képzett jövedelemnek az adómentes sáv fölötti részét lehet lineárisan megadóztatni.

A tőzsdén jegyzett tőke működő vagyon, aminek csak a hozamát, mint jövedelmet kell megadóztatni. Ugyanígy a birtokolt, a tulajdonos által használt vagyonnak szintén csak a várható hozamát kell megadóztatni, azaz csak annyi adót kell fizetni utána, amit az adott vagyon nyeresége (mint adóalap) után fizetni kéne. Tulajdonképpen nem a vagyont kell adóztatni, hanem a vagyon nyereségét, ami akkor is megvan, ha nem jelentkezik pénzben.