Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi bloghazamentek
A szélsőségesek
2008-04-13 12:35

Nem jogos a gyűlölet senkivel szemben sem, de az antifasiszta kiközösítő beszéd éppannyira lehet embertelen, mint az, ami ellen fellépett. A rasszizmusról, a fajgyűlöletról és más elnyomásra buzdító magatartásról minden megjelenése alkalmával el kell mondani, hogy miért szörnyű, miért embertelen, de a kirekesztő fóbiáktól szenvedő embertársunkon segíteni kell, azért, mert a kirekesztő lényegében kirekesztettnek érzi magát. Nem a rasszista ember a megvetendő, hanem a rasszizmus. Nem a fajgyűlölő veszélyes, hanem a fajgyűlölet. Akkor válik veszélyessé valaki, ha a hatalom várományosaként buzdít gyűlöletre.

Ha túl sokan érzik magukat kirekesztettnek, akkor csak egy szikra kell, és mindjárt ég a város, tehát a helyes megoldás a kirekesztettség csökkentése, erről szól majd a TDP programja. Most szerencsére csend lett, bár előbb kellett volna kiállni a csendes többségnek, hogy izgága polgártársunk a tömegen áthaladva megvehesse a maga jegyét - csendesen!
Végül hazamentek az izgága legények (leányok), már csak baráti körben acsarkodnak tovább, majd szimpla rendőrségi feladat lesz az esetleges agresszió elleni fellépés, ha egyik politikai erő sem vetemedik olyan barbár mondatra, hogy a gyűlöletbeszéd jogos. Ez várható, de mégsem!

Nem szólalt meg most sem a legnagyobb ellenzéki párt elnöke a kérdésben, eszerint nem változtatta meg a 2007 márciusában nagy nyilvánosság előtt elmondott fenyegetését - izgága polgártársainknak szóló bátorító szavakat:

A népszavazással megnyílt a lehetőség, hogy lebontsuk az utolsó sarkot is a hátuk mögül. Ez az utolsó alkotmányos eszköz, amellyel az emberek kinyilváníthatják akaratukat. A népszavazás ügydöntő. A népszavazás után vagy azt teszi a kormány, amit az emberek akarnak, vagy elkergethető lesz. Végrehajtja az emberek akaratát, vagy maga ad zöld utat, hogy kipenderítsék.
Onnantól fogva nincs több magyarázkodás, nem hivatkozhat sem demokráciára, sem alkotmányra, sem törvényre, semmire az égvilágon. Nem marad más számára, mint futni, de gyorsan
. Ez az értelme a népszavazásnak, ezért érdemes meg- és nem lebecsülni azt. Ezért érdemes hittel és jókedvűen gondolkodnunk Magyarország győzelméről.


Merthogy ez a szónoki beszéd volt a csúcspontja annak az antidemokratikus magatartásnak, ami helyett talán a megfontolt kommunikáció kezdődhetne. De van olyan érzésem, hogy nem kezdődik, sajnos. Hiszen az "utolsó sarok" a jelenlegi kormány háta mögött a demokrácia, az alkotmány, és a törvény pártatlan betűje. Az alkotmánybíróság kitárta a kiskaput azzal, hogy csakis a teljes kormányprogramot tiltott (részleteiben viszont megengedett) népszavazásra föltenni, de ezt leszámítva, már a kádári (kádári? már a habsburg) időkben megszokta a nép, hogy ne tartsa be a törvényeket.

Csakis politikai megoldás van, amit azoknak kell kikényszeríteni a nagy pártokon belül, akik nem támogatják (hatalomvágyból, vagy apparatcsik félelemtől) a rombolás politikáját. Szerintem a megoldás pillanatnyilag a nagykoalíció, egyfajta kiegyezés kell. Péter László "Az Elbától keletre" című tanulmánykötetében [235. oldaltól] Deák Ferenc politikájáról ír, amit olvasva megkerestem Deák fölirati javaslatát [263. oldaltól] a "kiegyenlítésről". Elmondhatná már a beszédét az Országházban egy mai Deák Ferenc!

Több, mint egy hónapja írtam a weimari köztársaság összeomlásához való hasonlatosságokról, abban az esetben is a nagykoalíciótól való félelem volt az összeomlás egyik oka. Most ne úgy legyen!

Holnap a "Rögös út" egyengetéséről szeretnék szólni...