Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogTDP? Who the fuck is TuDeP?
Tudomány és demokrácia
2008-05-02 08:20

simonmondja, illetve mondta, hogy érzése van (közönségesen, "Who the fuck is..." :-), az ő felvetéseire válaszolok most, ideidézve dőlt betűvel az ő felvetéseit:

[..] van egy olyan érzésem, hogy a 'tudományos' és a 'párt' fogalmak - kizárják egymást.

A párt a gyülekezés egy formája, de a más gyülekezési formákkal (civil szervezet, szakszervezet, egyház) szemben a pártnak államhatalom megszerzése a célja. Egy anarchista párt ezért abszurdum, hiszen az anarchista a hatalom megszüntetésére törekszik.
A tudomány képviselői is törekedhetnek a hatalom megszerzésére, a tudományos elit hatalmát scientokráciának hívnák, ami éppúgy ellentétes a demokráciával, mint az arisztokrácia örökletes hatalma.
A TDP nem is a tudományos elitet kívánja hatalomba, de olyan párt kíván lenni, amely a tudományhoz hasonlatosan kerüli a logikai ellentmondásokkal terhelt vagy üres rendszereket, a hatalom puszta akarását.
Nem a tudományos elit, hanem a tudás fontosságát elfogadók pártja a demagóg népbutítókkal szemben. Nem a hatalom megszerzésére, hanem a demokratizmus fejlesztésére kívánja felhasználni a politikával határos tudományos módszerek (szociokibernetika, kommunikatív cselekvés elmélete) módszereit. Hogy végül erkölcsösek lehessünk, azaz megtaláljuk a széteső társadalom elleni orvosságot.

Talán a demokrácia és a tudományos is egymással ellentétes fogalmak.

A demokrácia a nép politikai hatalmát jelenti, a tudomány pedig az igazságkeresés kételyekkel terhelt formája. A nép politikai hatalmát éppenhogy segítheti, ha egy párt nem szólamok pufogtatásával, hanem tudományos egzaktsággal megfogalmazott, ellenőrizhető és számonkérhető programmal indul neki a választásoknak. Ha a választópolgárok mégis a szólamokat választják, akkor is érvényesül a demokrácia.

A pártok pedig nem arra szerveződnek, hogy megoldják a problémákat.

A párttörvény preambuluma szerint "A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat kialakításához és kinyilvánításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket nyújtsanak."
A TDP szerint az állampolgári részvételt nem hatástalan vagy kihasznált demonstrációk, hanem pártalapítás jelenti, olyan párt megalapítása, amely nem alakít ki ellenzékben sem önsorsrontó népakaratot, nem tesz úgy, mintha a saját programja a népakarat kizárólagos kinyilvánítása lenne. Az ebben a blogban ismertetett gondolatok is mindössze ellentmondásmentes konstrukcióvá kívánnak fejlődni, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy rajtam kívül számos civil gondolja úgy, hogy egy eféle konstrukciókat készítő párt igencsak hiányzik a politikai palettáról.

Ezt csak a reklámjuk tartalmazza. Többnyire az egyéni ambíciók megtámogatása a cél.

Azonban az "egyéni ambíciók megtámogatása" többféle módon történhet. Támogathatjuk a lemaradó rétegek életbenmaradási ambícióit, hogy aztán szocialista módon támogassuk a rászorulókat, vagy a gazdasági szereplők által ambicionált gazdasági szabadságot tarthatjuk elsődlegesnek liberális módon. Esetleg az éppen hatalmon levők ambícióit elsődlegesnek tekintve konzervatív módon áradozhatunk a világok legjobbikáról.
Elképzelhető viszont, hogy a többféle ambició energiáit összevonva egy olyan rendszer kialakulására törekszünk, amely a kommunikáció, a visszacsatolások beépítésével hoz létre egyensúlyt, nem valamelyik társadalmi csoport előnybe hozásával.