Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogabszol út
Kisebbségi kormányzás
2008-05-10 13:10

Abszol út, merthogy mostanság varázsszerek beszerzésében buzgólkodik a két volt koalíciós partner, varázsszerek kellenek a 2010-es választásokra. Abszolút jogos volt a szakítás, mert az abszolvált közös út vége közös bukás lett volna, mindkét párt arculatvesztésével. Mindentől függetlenül véget kellene vetni a kirakat-politizálásnak, szakítani a populista demagógiával, mert túl sok a káros mellékhatás!

A baloldal köreiben már 2007-ben folytak előkészületek a szakításra. Ezt igazolja a DEMOS Magyarország Alapítvány akkori igényes elemzése, amely szerint a kisebbségi kormányzás még a nehézségek ellenére is megoldás a koalíció súlyos ellentmondásaira.

Súlyos ellentmondás, hogy az SZDSZ a további piacosító reformok mellett van, de az MSZP szavazóbázisa és klientúrája a szociális rendszereket is racinalizáló szerkezetváltást már nem támogatja. Illetve támogatná, de a piaci racionalitás helyett az állam erejében látja az igazságosság zálogát. Ebben a piacellenességben megegyezik az MSZP tömb és a Fidesz tömb álláspontja, tehát a súlyos ellentmondások ellenére sem elképzelhetetlen egy paktumon alapuló nagykoalíció. Ennek gyakorlati valószínűsége azonban a pártelnököket ismerve szinte nulla.

A szavazóbázisnak kis része csak az adott párthoz vonzódó csoport, a többség nem a pártvonzalom, hanem az "államhatalom vagy piaci automatizmus" kérdése szerint választ. Ennek a többségnek a támogatását koalíció fennmaradása esetén az MSZP azért veszíti el, mert túl piacos a kormány, az SZDSZ pedig azért, mert nem eléggé az. Ezért az MSZP helyett a Fideszt választja a piacellenes csoport, a piacosítás szükségességét valló pedig az SZDSZ helyett az MDF-et választja majd a szavazófülkék magányában.

Ezt a szétválás irányában ható feszültséget erősítette föl a márciusi népszavazás azzal, hogy az egészségpénztárakba befektetni szándékozók visszahúzódását eredményezte, így a pénztártörvény céljai (a tőkebevitel és a verseny költségcsökkentő hatása) nem valósulhatnak meg, de az átalakítás többletköltsége mégis terheli a TB-kasszát. A törvény megtartása elsősorban az MSZP kudarca lett volna, hiszen a befektetőket a pénztárakban levő állami túlsúly riasztotta el. A törvény visszavonása pedig az SZDSZ kudarca lesz, hiszen belement olyan kompromisszumokba, amik egy működésképtelen törvényt eredményeztek végül.

Az elkövetkező események a szavazatmaximálás logikája szerint zajlanak. Az SZDSZ (arculatát erősítendő) az összes olyan kormányzati kezdeményezés ellen fog szavazni, ami nem veszélyezteti a kisebbségi kormányzást, de ellentmond a liberális elveknek. Egyébként pedig az 1990-es paktumhoz hasonló módon segíti a jelenlegi parlament fennmaradását 2010-ig. Véleményem szerint a Fidesz kétharmados többsége jobban fenyegeti most a demokráciát, mint az MSZP korlátozott hatalma. Az országnak mégis jobb a koalíció felbomlása, hiszen a többségi kormány a választásokhoz közeledve hajlamos lenne ismét a szavazatmaximalizáló racionalitást előnyben részesíteni a gazdasági racionalitás helyett.

Szétvált tehát egy szocialista és egy liberális parlamenti erővé az, ami egységnek tűnt. Vajon a szoclib egységet képviselő TDP miért vonzana szavazatokat? Talán azért, mert az MSZP-vel szemben következetesen tagadja az állam abszolút tisztánlátásának lehetőségét, de az SZDSZ-szel szemben tisztában van azzal, hogy csakis az állam ellenőrző funkciójának erősítése mellett lehet javunkra a piac embertelen ereje.
Amíg az MSZP és az SZDSZ csak a koalíciós szerződés kompromisszumos keretein belül követhet közös politikát, addig az új szoclib párt egységes programja kínál megoldásokat az egyén és a hatalom, illetve a piac és a társadalom közti ellentmondásokra.

(Blogzárta után olvasom a hírt, hogy lám, a Fidesz is piacpárti. Még szerencse, hogy Selmeczi Gabriella a végén hozzáfűzte, hogy "Európában, a boldogabb országokban rengeteg piac van, amelyek turistalátványosságként is szolgálnak". Így már értem. :-)