Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogpaktum, punktum
Egyezkedések
2008-05-15 09:40

Manapság a paktum a legdivatosabb szó, sokan írunk a kiegyezésről, Stumpf István is kiegyezésről nyilatkozott a múlt héten. Társadalmi-gazdasági megegyezésről szólt, de a felsoroltak ("külföldi tulajdonú nagyvállalatok, a hazai vállalkozók, a munkavállalók, a civil társadalom képviselői") között jellemzően nem szerepelnek politikai ellenfeleik. A felsorolás sorrendje is sokatmondó, de lehet, hogy csak véletlen. A Hír TV-ben Stumpf úr hódolt a személyi kultusznak is, amikor az Orbán-paktumot a Moncloa-paktumhoz hasonlította (bár sánta a hasonlat, hiszen a Moncloa-paktum az elnöki palotáról kapta a nevét :-), de már kezdődhet az újabb sugalmazás. Az MSZP reformkészségének vége, a Fidesz elnöke a megegyezésre egyedül alkalmas személyként tűnik fel, miután parlamenten kívüli eszközökkel szétverte a koalíciót.

Bokros Lajos a parlamenti frakciók határain átlépő paktumokról nyilatkozott Rádai Eszternek az ÉS-ben. Majdnem minden gondolatával egyetértek, de szerintem az MSZP-ben való reformellenesség lehetetlenné teszi eféle paktum létrejöttét. Gyurcsány Ferenc pálfordulása a bársonyos reformok felé nem a saját belső meghasonlása miatt történt, hanem az MSZP-n belül meglevő óriási nyomás hatására. A párt klientúrája és aktív tagjai számára a reformok pozitív eredményénél fontosabb az egzisztenciájukban beálló negatív változás, ezért csak a szavazatmaximálás szempontjai vezérlik őket a döntésben.

A fenti paktumokban közös, hogy a jelenleg hatalmon levők új politikája teszi lehetővé a változást, de a civil szférában is történnek kezdeményezések. Novák Péter egy Kultúrpárt (Kultúrpart) megalapítására készül, amely ugyan csak a nevében párt, ugyanis deklaráltan nem a hatalom megszerzése a célja. Nemes álláspont, de jól tudjuk, hogy a hatalomban levők befolyásolása az igazi hatalom, kockázatmentes. Javára szól viszont a Novák-féle kezdeményezésnek, hogy egyesületi formát öltve a gyülekezés egyik formáját valósítja meg.

Mégsem tartom megoldásnak egyik lehetőséget sem, hiszen a hatalomra készülő Fidesz politikai kultúrájával kapcsolatban nem maradtak illúzióink. Az MSZP-MDF-SZDSZ koalíció a két kisebb párt megszűnési veszélyét hordozza, tehát még az MSZP-beli készség esetén is valószínűtlen megoldás. Egy szakértői kormánynak az MSZP hatalmasságai jelenti a legfőbb akadályát. A hatalom megszerzésére nem törekvő virtuális pártképződmények az Alkotmány lényegét hagyják figyelmen kívül, hogy az ország javát szolgáló reformokra csak a parlamenti többség cselekvő ereje alapján kerülhet sor.

Fentiekkel szemben van szükség egy jól deklarált programmal rendelkező párt megalakulására, hogy a 2010-es parlamenti választásokon ne a politikai gyűlölet, titkos egyezkedések, rejtett nyomásgyakorlás vagy a lényeget elfedő politikai reklámok bódító ereje döntse el az ország további sorsát, hanem minden hatalomra törő erő rá legyen kényszerítve a nyílt és tárgyszerű versenyre. Ezért írom a TDP szövegeket, ezért kérem, kiáltom újra, meg újra, hogy gyülekezzünk. Gyülekezzenek a hatalom megszerzésére azok, akik a jövő tavaszig képesek egy racionális programot összeállítani, és megalakítani egy olyan szociálliberális középpártot, amit nem terhel a múlt kapcsolatrendszere, de cselekvésre kötelez a kidolgozott választási programja! Ha a választók úgy akarják...