Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogmarketing
A politika arcai
2008-06-25 07:50

Olvasom, hogy A Magyar Demokrata Fórum szerint [...] kiderült: az SZDSZ elnökének egyeztető körútja mindeddig kézzelfogható eredmény nélkül zárult. Fodor Gábor egyeztetett Orbán Viktorral, majd Gyurcsány Ferenccel is, mégis üres kézzel, konkrét előrelépések nélkül távozott mindkét találkozóról.. [...] Miután mindkét pártelnök találkozott és egyeztetett Fodor Gáborral, az MDF szerint legfőbb ideje, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor közös asztalnál ismertessék, ki mit akar az országgal kezdeni.

A Fidesz a Fodor-Gyurcsány találkozóról a következő hírt tette közzé: Az MTI kérdésére, hogy készít-e a kormány az SZDSZ kérésére cselekvési programot, a miniszterelnök azt válaszolta, a kormány az elmúlt időszakban folytatott tanácskozásain éppen a stratégiai fő irányok kialakításán dolgozik, ami a cselekvési program egyik eleme. Ezt nem az SZDSZ, hanem az ország számára kell tisztává tenni - jelentette ki.

Mindezekkel szemben az SZDSZ honlapján ezt olvasom: A kormányfő a másfél órás egyeztetés után azt mondta: [...] nyáron a fő stratégiai irányokat egyeztetik "a legmagasabb szinten", később pedig szakpolitikusok vitáznak majd a részletekről. Ősszel az elképzeléseket konkrét törvényhozási kedeményezésekre váltják.

Az MSZP ugyerről így ír: A két párt vezetősége egyetért abban, hogy szükséges az adó- és járulékrendszer megújítása, valamint a szociális támogatási rendszer átalakítása úgy, hogy az munkára ösztönözzön. Ehhez kapcsolódóan kell megreformálni a szakoktatást is. Mindemellett tárgyalásokat terveznek az alkotmányosság védelme, a közélet tisztasága, a Budapest szerződés betartása és az abban foglalt fejlesztési program sikerességének ügyében is.

Felismerhetők az egyezések és különbségek, a szókimondás és mellébeszélés. Látható, hogy az értelmezés és a tematizálás milyen fontos szerepet tölt be a politikában. Erről szól Ballai László kiváló írása is A politika, mint marketing címmel. Sok idézet található benne a nagy gondolkodóktól, vitriolos kritikája a ma "menő" politikai maszlagnak. Mindenkinek ajánlom az elolvasását! Egy kis ízelítő:

Swift Gulliverje Glubbdubdrib halottidéző képességekkel felruházott kormányzójával való találkozása nyomán így karikírozza a "dicsőséges forradalom" utáni Anglia politikai viszonyait: "...azt kívántam, hogy egy hatalmas teremben jelenjék meg előttem a római szenátus, és mintegy ellenpárjaként egy másik helyiségben egy modern képviselőház. Az első olyan volt, mintha félistenek és héroszok gyűltek volna egybe, a másik zsebtolvajokból, útonállókból, krakélerekből és kucséberekből összeterelt gyülevész banda volt." (Swift 1726/1992)
Az 1083-ban szentté avatott I. István magyar király működéséről az 1003-as hildesheimi Évkönyv a következőt jegyzi fel: "...sereggel ment anyai nagybátyja, Gyula király ellen; miután őt feleségével és két fiával együtt elfogta, országát erőszakkal a keresztény hitre kényszerítette." (Bertényi, 2000; Kristó, 2001)
A philippi győző, a Római Birodalom keleti provinciáinak korlátlan ura, Marcus Antonius pedig egyszerűen így jelenik meg Plutarkhosznál: "Kleopatra hálás lehetett Fulviának azért, hogy megtanította Antoniust, miként kell eltűrni egy asszony uralmát, és így Antoniust ő már megnevelve s megszelídítve kapta meg."
A marketingpolitika a hamis múlt hazafias eufóriájából egy pillanat alatt átlendül a szédületes jövőbe, noha mindkét csodafegyvere visszafelé sül el. A hazafiság túlhangsúlyozása a marketingpolitikust ugyanis veszélyes rokonságba hozza a fasiszta ideológiai gyakorlattal például a nácikéval, akiknek páratlan támogatottsága nem elsősorban a terrorban, hanem annak a hangsúlyozásában rejlett, hogy aki nincs velük, az nem német! (Fromm, 1941/1993) Ami pedig a jövőt illeti - nos, azt a politikai rendszert, amely a jelen problémáival szemben a jövő társadalmának tökéletességére irányítja a figyelmet, általában kommunizmusnak szokták nevezni.

A TDP a fentiek ismeretében választja a marketingmentes politizálást, amely politizálással nem az emberi tudat pszichológiai résein át befolyásolja a választókat, hanem az elképzeléseit, a programját összefüggéseiben igyekszik megvilágítani a választók előtt, tudásmegosztással és a tisztelt vitapartnerek bevonásával próbálja megszerezni a hatalmat. Fontosabbnak tartom az összefüggő érvelést a választók minden csoportjának előnyöket kínáló zagyvaléknál.