Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogvitéz
Honfitársaim!
2008-07-07 16:00

...akik ezt a nyelvet beszélitek anyanyelvként, s akik Szent István (Ügyek - Álmos - Árpád - Zolta -Taksony -Géza - Vajk) népének leszármazottaihoz tartozónak valljátok magatokat! Polgártársaim, akik jelenkori Magyar Köztársaságot tekintitek hazátoknak!

Vállaljatok, vállaljunk közösséget mindazokkal, akik a fentiekben hasonlóan éreznek, hogy ez a kis közösség az Európai kultúra méltó tagja legyen! Idézzük föl a reneszánsz Magyarország korát, Vitéz János rokonának és tanítványának Hunyadi Mátyásnak a művét, amikor a műveltségért nem kellett olasz udvarokba zarándokolni! Azok közé a humanisták közé tartozott Vitéz János, akik lehetővé tették, hogy a magyar földön is termékenyítsen és termékenyüljön a kultúra. Így ír róla Dr. Hoffmann Edith "Régi magyar bibliofilek" című művében:

[...] kevés férfi akad, kinek az ország kulturális tekintetben s az európai tekintély szempontjából oly sokat köszönne, mint neki. Kiváló szellemi képességeivel, nagy tudományos érdeklődésével a művelt világ elismerését szerezte meg Magyarország számára. Püspöki udvara valóságos kis akadémia volt, melyben kiváló tudósok fordultak meg, hogy irodalmi és tudományos kérdéseket megvitassanak s nem egy jelentékeny férfi, kivel összeköttetésben állt, ajánlta művét neki. Egyik legnagyobb alkotása volt az 1467-ben felállított pozsonyi egyetem, melynek tanszékeire európaszerte elismert kiválóságokat nyert meg.

Nem az ellenfelek kegyetlen legyőzése, hanem a gondolatiság és az egyezkedés tette naggyá a középkori Magyarországot, aminek fényességét azóta sem bírta felülmúlni ez a nemzet. Ezt, az erre való emlékezést állítsuk szembe és példaképül a világ elé ebben a szörnyeteg időben, amikor a csőcselék rombolja le a mindennapjainkat! Látogassunk el újra, meg újra az Országos Széchenyi Könyvtárba, ahol a Bibliotheca Corviniana Digitalis lapjai épülnek!