Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogmentőöv
A szakértelem ideje
2008-09-13 10:00

Gyurcsány Ferenc Megegyezés-ajánlatára az SZDSZ válaszul a szakértői kormány javaslatával állt elő, amit sokan értelmezhetetlennek találtak, ugyanis a politikai döntések kormányszinten elkerülhetetlenek. Úgy gondolom azonban, hogy a szakértői kormányra lényegében a jelen politikusi gárda szakmai alkalmatlansága miatt van szükség. A politika ugyanis nem csak a hatalomért való harcot, hanem a hatalom alkotó szerszámként való eredményes felhasználását is jelenti. A jelen politikai elit a pártharcokat nem tudja abbahagyni a hatalom megszerzése vagy elvesztése után sem, folyamatos kampány zajlik tíz éve, eredményes munka kevésbé...

A politika átitatja a mindennapi életünket, a szocreál sötétségét idéző szemináriumok mintájára manapság a politológusok mondják meg a tutit, mintha a pártok vagy az állam szándéka lenne a mindenség mozgató ereje. Civilként ez a szubjektivizáló demagógia engem és szerintem még jónehány polgártársamat fölöslegesen terhel, ingerel, megaláz. A polgár nem azért tartja el az adójából a politikusokat és a társadalomtudósokat, hogy polgárháborús hangulatot szítsanak, magyarázzanak vagy politikai erénynek állítsák be a gátlástalanságot.

Tegnapi és tegnapelőtti szövegemben már megpróbáltam megvilágítani, hogy a szocialista frakció által megnyomorított koalíciós program miatt a régi együttműködés visszahozhatatlan a két baloldali párt között. A baloldali értékeket viszont mindketten magukénak vallják. Hazug közbevetés lenne, hogy manapság Orbán Viktor a baloldalibb, hiszen az a fajta állami atyáskodás, amely minden polgárt támogat, aki valamely többségi normának megfelel, sokkal inkább jobboldali megoldás. A valódi baloldali csak a rászorultakat támogatja. Ha szocialista, akkor azért, mert ha a korlátos a keretből kevesebbnek oszt, akkor lesz csak hatékony a segítsége, ha liberális, akkor pedig azért, hogy az állam visszaosztó szerepe ne torzítsa el az egyéni alkalmazkodás és találékonyság képességét annál, akinek ez megadatott.

Az együttműködés új formája lehet, hogy a kormányban nem vesznek részt egyik párt vezető politikusai sem, hanem olyan megbízható baloldali személynek adnak kormányfői megbízást, aki az MSZP bizalmát bírja, és reform-elkötelezettsége okán elfogadható az SZDSZ számára is. A válságok kezelésében szakmai tudását már bizonyított közszereplőt a gazdaság is pozitívan fogad. Mindezeket figyelembe véve Bokros Lajost tartom alkalmas kormányfőnek.

A lebonyolítást a következő módon javaslom: Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor pártelnökökként közösen felkérik Bokros Lajost a feladatra, ha vállalja, akkor hármójuk és a frakcióvezetők irányításával összeállítják az új kormányprogramot, és megnevezik a szakértői kormány tagjait. A kormányban a pártok és a parlament tagjai legföljebb államtitkári szerepet vállalhatnak. Nem koalícióról van tehát szó, hanem a 2010-es választások nyugalmát előkészítő kormányfői megbízásról. A kormánydöntések politikai felügyeletét (a népuralmat) a parlamenti képviselők folyamatos ellenőrző szerepe biztosítja.

A parlamenti képviselők többségének a joga, hogy megválasszák a kormányfőt vagy lemondassák, ha alkalmatlan. Jelenleg a parlamenti többséget a Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt képviselői alkotják. Az Alkotmány nem követeli meg, hogy a miniszterelnök vagy a miniszterek bármelyike választott képviselő legyen. Szakértői kormány tehát az olyan kormány, amit nem pártpolitikusok vagy választott képviselők alkotnak, az eféle kormány csakis a parlamentnek felel, nem befolyásolja a döntéseiben az újraválasztás kérdése, a pártfegyelem, korábbi ígéretek, egyetlen kritérium, hogy a képviselők több, mint fele elfogadja.

Ezt támogatja és ennek megvalósításához kér józan támogatást a TDP!