Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogtudományvallás
Darwin, egyház, hatalom
2008-09-15 09:20

A tudományvallás szó a tudomány rögeszmés torzítását jelenti, hiszen a tudomány lényege éppen az, hogy nincs cáfolhatatlan fundamentuma, csak az ismeretek megőrzésére és leegyszerűsítésére irányuló törekvés, nincs üdvözítő módszer, csak a tudás gyarapítására irányuló korábbi erőfeszítések tisztelete.

A vallások mindegyikének van valamilyen cáfolhatatlan magja, fundamentuma, így minden vallás lényegében fundamentális hit. A hívők és az ő pásztoraik a fundamentum megőrzésére törekednek. A tudás is egyfajta hit természetesen, de az emberiség tudományt művelő tagjai azon munkálkodnak, hogy ezt a hitet a tapasztalattal folyamatosan ütköztessék, ellenőrizzék, cáfolják vagy megerősítsék. A tudás nem fundamentális, hanem folyamatosan igazolásra szoruló szkeptikus hit, amelytől nem idegen az önmagában való kételkedés sem.

Olvastam a hírt, hogy az anglikán egyház közzéteszi a honlapján azt a nyilatkozatot, amelyben a megbékélést kezdeményez a vallási dogmák őrzői és a tudomány művelői között:
"Charles Darwinnak, 200 évvel születése után az anglikán egyház bocsánatkéréssel tartozik , amiért félreértette és másokat is erre ösztönzött. Emberek és intézmények hibáznak, ezalól a keresztények és az egyház sem kivétel".

Feleségem szerint Darwinnak már olyan mindegy... Mégis, én úgy gondolom, hogy az emberiség számára döntő jelentőségű, hogy az evolúciót már nem ellenséges tudományvallás-dogmának tekinti az egyházak egyike, hanem fejet hajt a megértésre irányuló erőfeszítés emberi nagysága, tisztessége és tisztasága előtt. Igaz, hogy a tudomány nem alázatos, inkább pökhendi, nem megnyugtatóan állandó, hanem izgága módon virulens. A tudomány nem a szeretet meleg fényével teszi emberivé a világot, hanem az fölismerések fájdalmasan hideg villanófényében mutatja meg magát az embert is.

A vallásos fundamentum melegségére az embernek annál inkább szüksége van, minél messzebb lát a tudomány villámainak fényénél, de mindkét fajta hit a megmaradásunkat szolgálja. Persze nem csak a vallásos dogmák alapozhatják meg a mindennapi létet, a tásadalom tagjainak erkölcsét, a közös nyelv fundamentális gyökerei mellett az emberek közti bizalom és megértés is a létfontosságú alap. A felvilágosodás pontosan erről szól, hogy a külsődleges (pozitív) vallási szertartások és dogmák tartása nélkül is található fundamentum, maguk az emberi kapcsolatok, társas lény mivoltunk, hasonlóságunk és különbözőségünk szelíd átélése is megadhatja a melegséget a világbavetettség félelme ellen.

A Tudományos Demokrácia Pártja ezért a felvilágosodás szellemében elfogadja a különböző fundamentumok egymás mellett élését, de a megköveteli, hogy hatalmat gyakorló csak a világnézettől független praktikus szempontok alapján döntsön. Ezért választottam az új politikai stílus jelzőjéül a "tudományos" szót, hogy jelezzem, a fentiekben leírt elveknek megfelelő párt, amit alapítani tervezek nem kötelezi el magát semmilyen fundamentális dogma mellett, csakis a törvényszerűségeknek megfelelő törvényeket alkot, intézkedéseket és döntéseket hoz, amennyiben a demokrácia szabályait követve hatalomhoz jut.