Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogzöld
Környezetvédelem
2008-09-17 18:00

Már áprilisi, köldökzsinór című szövegemben megfogalmaztam egy alapítandó párt struktúráját (amire azóta is többször hivatkoztam). Most újra pontosítom az ott leírtakat, hiszen rövidesen létrejön egy, az általam leírtaktól függetlenül szerveződött politikai erő, ami elsősorban a környezetvédelem szempontjai szerint alakítja ki a programját. Elismerem, hogy az eddigi szövegelésem a társadalmi lét szennyezése elleni kiáltványok sora volt, de a környezettudatosság témáját is érintettem párszor. Úgy gondolom, hogy egyedi akciók helyett egy politikai pártnak elsősorban rendszerszemléletű programja kell legyen.

A TDP szerint az állam az egyes ártámogatások helyett csupán a fogyasztási adók (ÁFA, jövedéki adók) csökkentésével támogathatja a környezetnek kevésbé ártó termékeket. Szociális szempontok alapján is káros hatású az olyan ártámogatás, amely valamely környezetkárosító termék vagy szolgáltatás fogyasztását segíti elő, akár a szociális helyzet okán is. Kritikus területe az ártámogatásoknak a gáz, távfűtés támogatása. Véleményem szerint azonban ezeket a támogatási formákat is át kell alakítani úgy, hogy a létminimum összegébe beleszámítva a szociálisan segélyezett dönthesse el, hogy életvitelének melyik területén költi el, az energiaárakat pedig a piac törvényszerűségei határozzák meg.

A természetben való fenntartható fejlődésünk elsősorban úgy lehetséges, ha a fogyasztói társadalom ideáljának korlátlan követése helyett egyfajta protestáns etika szerint takarékoskodunk azzal, ami rendelkezésünkre áll, hogy az utódainknak is jusson. Csak annyit fogyaszthat a társadalom, amennyit megtermel (különben a következő generáció terhére adósodik el), és csak annyit termelhet meg, aminek következtében a környezet minősége is fennmarad (különben a következő generáció lehetőségeit teszi semmivé). Az állam a károsító termékekre kivetett magasabb fogyasztási adókkal csökkentheti a káros fogyasztói szokásokat. A bevételből a károk helyreállítására és a károkozásról szóló felvilágosításokra is több forrás jut így. A környezet védelme közös és távlatos ügyünk, ezért minden felvilágosító "beruházás" az ellenzék és a kormány közös kiadványa kell legyen, eltérő álláspont esetén is egymás mellett, egyenlő megjelenési lehetőséget biztosítva.

Kritikus kérdése a környezetvédelemnek a politikai döntéshozatal menete, hiszen a hiányos előkészítés, a hiányosan felismert hatások, következmények miatt egy látszólag környezetbarát technológia is okozhat súlyos károkat a hatások továbbgyűrűzése és társadalmi következményei miatt (pl. biodízel). Ezért politikai döntéshozatal minden lépését nagy részletességgel kell dokumentálni. Persze nem a későbbi felelősségre vonáshoz bizonyítékul, hiszen a politikusi felelősség is csak az ismeretek határáig terjedhet, hanem a tévedések és a kudarcos megoldások működési mechanizmusának későbbi elemzése végett. Hibás az a szemlélet, ami szerint a politikusi munka nem dokumentálandó, csak a végeredményt kell megítélni a választóknak. Igaz ugyan, hogy a választó elsősorban a felületes ismeretei alapján ítél (vagy csak érzelmek vezérlik), de a pusztulásba vezető felelőtlenség megállításának első lépése, hogy elemezhetővé tesszük a döntési folyamatot.