Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogbalfék
Az MDF baloldalisága
2009-12-19 16:15

Tegnapi bejegyzésemben már említettem, hogy Tölgyessy Péter az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, hogy baloldali párttá válik az MDF, amivel csak részben tudok egyetérteni. Úgy gondolom, hogy ez a baloldaliság egyelőre nem több, mint Bokros Lajos baloldali tekintélyének felhasználása. A párt tagságának átalakulása nélkül csak becsapjuk magunkat - mi választók - azzal, hogy baloldali erőnek tekintjük az MDF-et. Begyűjtheti ugyan a baloldali szavazókat, de egyetlen személy (legyen az akár miniszterelnök) baloldalisága kudarcra ítéltetett a párt radikális átalakulása nélkül, ehhez az átalakuláshoz Dávid Ibolya tagadhatatlan kitartása nem elegendő. De ha létezne is igazán baloldali szándék, ez nem derül ki a párt honlapján elérhető anyagokból, amelyek többségét igyekeztem elolvasni.

A baloldaliság egyik mércéje a teherviselő képességgel mindenkinél egyenlően arányos (röviden arányos) teherviselésre való törekvés, márpedig az MDF oldalán található anyagokban csakis abban az értelemben olvashatunk a vagyonadóról, amennyiben az a kormány által létrehozott új adónem kritikája. Az MDF felfogása szerint a vagyonadó az önkormányzatok jövedelmét biztosító, az iparűzési adót kiváltó adónem, az érvek közt föl sem merül az arányos teherviselés szempontja. Sőt, a megtakarítások ösztönzésére hivatkozva az MDF a kamatadó és az árfolyamnyereség-adó ellen van. Közismert, hogy a magyar társadalomnak vannak olyan tagjai, akik megtakarításra alacsony munkaerő-piaci értéküknél fogva nem képesek, ők ebből a kedvezményből egyoldalúan kimaradnak, miközben a megélhetés szempontjából ugyanúgy jövedelemként jelentkezik a kamat és az árfolyamnyereség is, mint a munkáért kapott bér. A bér jellegű jövedelmeket persze az MDF által javasolt egykulcsos jövedelemadó terhelné (semmi progresszió), ami megfelel az arányos teherviselés elvének, de az már elvtelen, hogy pontosan azok terheit szüntetné meg, akiknek a teherviselő képességük nagyobb.

Elolvastam Pusztai Erzsébet HVG-ben megjelent nyilatkozatát. Azzal egyetértek, hogy a kötelező közoktatás egész napos ellátással való finanszírozása állami feladat kell legyen, de azzal már nem, hogy ez ingyenes ellátást jelentsen, amit az iskola normatív támogatásként kap meg. Az egyenlőség elvét ez ugyan nem sértené (közoktatásról van szó), de a döntési szabadság elvét igen, ugyanis az a szülő, aki nem az iskola közösségét, hanem a családi környezetet (vagy esetleg egy külföldi intézményt) tart megfelelőbbnek a gyermeke fejlődéséhez, annak le kell mondani erről a normatív támogatásról. Akkor válna tényleg baloldalivá ez a lehetőség, ha az egy kulccsal adózó jövedelemnek pontosan az a része lenne adómentes amely az állam hasonlóan általánosan igénybevett és ingyenes juttatásainak költségét fedezné. Így az adózók számára biztosított lenne, hogy szabadon válasszanak intézményt (vagy a családi kört), az olyan alacsony jövedelmű rászorulók számára pedig, akik az adókedvezményre jövedelem híján nem lennének jogosultak, nos az ő számukra valóban ingyenessé válna az iskola, hogy a testvéri gondoskodás elve is érvényesüljön.

Visszaolvastam a Magyar Demokrata Fórum XX. Országos Gyűlése által 2005-ben elfogadott politikai nyilatkozatot is, amely a következő szövegrészt tartalmazza: "Az MDF középtávon a pártok túlsúlyos szerepének kiegyenlítésére az országgyűlés kétkamarás rendszerének bevezetését tartja indokoltnak Ezáltal az összes képviselői létszám mindegy 30 %-os csökkentése mellett a hazai tudomány, kultúra képviselői, a civil szervezetek, az egyházak, az eldöntendő kérdésekben korlátozott befolyáshoz jutnának". Ez egy tényleg konzervatív, azaz jobboldali politikai nyilatkozat, amely a törvényhozó hatalommal rendelkező képviselők kiválasztásának jogát részben elvonná a választópolgároktól, a jogi egyenlőség elvét is sértve, hiszen az összes civil szervezet már csak helyhiány miatt sem kaphat képviseletet az új Házban. Külön figyelmet érdemel, hogy az egyházak is szerepelnek a hatalmi befolyáshoz jutó szervezetek között, ami hatalom és a vallás szétválasztásának elvével megy szembe. Érdekes módon ebben a népfrontos megoldásban egyetértés látszott Stumpf Istvánnal. Tudom persze, hogy az idézett nyilatkozat több mint négy éve született, de ott van a honlap dokumentumai közt, és a 2009 februári háttéranyag is ezt erősíti meg. Várom a fentieknek ellentmondó nyilatkozatot, hogy közeledhessek az MDF-hez. :-)

Mára ennyi mondanivalóm volt, de holnap már tényleg rátérek Bokros Lajos baloldaliságára is.