Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogírás
Szimbólumok és tettek
2008-06-18 09:00

A TDP szimbóluma a három könyv, amelyek színei megegyeznek a magyar zászló színeivel, felső szegélyük élével pedig a szabadon szálló madarakra emlékeztetnek. Hagyománykövető és liberális szimbólumok ezek.

A vallásos írások, a Biblia (más kultúrákban a Korán, a Védák) a társadalmi szokásokat, az erkölcsöt alapozta meg, közös nyelvet adott a hívőknek, mintákat a társadalmi problémák megoldására. A vallás valamilyen kinyilatkoztatás tudatos elfogadása, amely a további tudás megszerzésében a kinyilatkoztatást tekinti alapnak. A tudomány nem tekint kötelező alapnak semmilyen kinyilatkoztatást, csak történeti hierarchiát ismer el, az elért eredményeket, felismeréseket, modelleket is valamilyen kutatható, értelmezhető tárgynak tekinti, a gondolkodás tárgyainak. A vallásban és tudományban közös a szájhagyomány helyett az írás tisztelete, amely lehetővé teszi a kultúra társadalmi méretű bővülését, áthagyományozását. Ezért a nyitott könyvek...

A tárgyiasult tudás a könyvekbe nyomtatott betűkben, az internet link-hálóján, a tudásbázisokat a képernyőre vetítő értelmező programokban van. A virtuális valóság egyre összetettebb falát képezve tornyosul körénk, emel magasra minket a kultúra. Mégis az ember életét továbbra is a valóságos természeti határozza meg, amitől elszakadva a létvesztés félelmét érezzük. Lehet hogy a kultúra felemelte az egyéni gondolkodást arra a szintre, ami a környezet megismerését és megváltoztatását könnyebbé teszi, de ugyanezt az egyéni gondolkodást a tárgyiasító látásmód elszakítja a gyökerétől, a közösségi léttől, parttalan individualizmusba löki. Az egyén önálló létre tör, elszabadulva a csoportgyökerek rabságából, és a teljes emberi közösség tagjaként készül szárnyalni. Az egyéni tapasztalás fejlődése teszi lehetővé a társadalmi tudat további fejlődését. Ezért a felső lapszélről szállni vágyó madárvonal...

A szocialista gondolkodás, amely az általános emberi értékekre hivatkozik, ugyanúgy kirekesztés-ellenes, mint az Újszövetség jézusi gondolatai, de nem tud védekezni a közösségi gondolatokat önző módon semmibe vevőkkel. Az egyéni teljesítmények előtti lehetőséget növeli a liberális gondolkodás, de nem tud megoldást találni a valósághoz alkalmazkodni képtelenek gondjaira. Janus arca kell legyen tehát az államnak, amely a közjavak szolgáltatójaként jelenik meg az individuális teljesítményre képes polgárok előtt, és gondoskodó erővel segíti az önállóság felé azokat a polgárait, akik az adott helyzetben az önálló boldogulásra képtelenek!

Ajtónyitó (Patulcius) és ajtózáró (Clusius) szolgálója legyen az állam a polgárainak! Ajtónyitó, amely liberális törvénykezéssel a lehetőségek, a szabadságjogok ajtajának megnyitásával szolgálja a tehetséges egyént az állami tervgazdálkodás diktatúrája helyett. Ajtózáró, amely a szociális létminimum biztosításával véd a szegénységbe visszaesés ellen, és testvéri kezet nyújt a fejlődésben lemaradóknak, a haladásban botladozóknak az arisztokrata kiközösítés gőgje helyett.

De a tettekhez erő is kell a szövegelésen túl. Ehhez kérek segítséget Tőletek, Polgársaim, hogy egy új pártot hozzunk létre a TDP-t, amely nem az etatista szellemű államban látja a társadalom bajainak megoldását, de nem is elégszik meg a csupán szabadságjogok intézményes kereteit biztosító szolgáltató állammal! Azok felé legyen etatista az állam arca, akiknek erre szükségük van, az elesettek és a szerencsétlenek felé! Azok felé viszont, akik a cselekvőképes (erkölcsösen önkorlátozó) piaci szereplőkként képesek megtermelni az állami szféra és a rászorulók mindennapi kenyerét, azok felé fordítsa az udvarias szolgáltató arcát, de azok fizessenek is érte!