Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogkérdések
Bokros Lajosnak címezve
2010-02-03 15:00

Tisztelt Bokros Lajos Úr!


Örömmel olvasom az MDF honlapján, hogy Ön is tart évértékelő beszédet február 7-én vasárnap 14:00-kor, amivel kapcsolatban kérdéseket vár.
Ön kiemelkedő szakember, politikusként sem beszél mellé, így én is igyekszem lényegre törően föltenni a programjával kapcsolatos kérdéseimet:


1) Az Ön programjában miért nem szerepel jövedelemadó-mentes sáv, legalább a létminimum szintjéig, holott ezzel a megoldással biztosítható lenne egyetlen adókulcs alkalmazásával a progresszív adóteher, ráadásul határadókulcs ugrások nélkül, ami az adóelkerülést is csökkentené?

2) Miért terheli az Ön programja a fogyasztási adón felül még jövedelemadóval is azt az adófizetőt, aki alacsony jövedelme (vagy családfenntartói terhe) okán rászorultnak minősül, holott a fogyasztási kényszer miatt a fogyasztási adó megfizetésével már bizonyosan a jövedelmével arányosan visel közterheket?

3) Miért nem szerepel az Ön programjában, hogy a különféle támogatásokat (segélyeket) az állam egyéni számlán nyilvántartott kölcsönként folyósítsa, holott ezzel feloldható lenne az a súlyos ellentét, ami az egymással egyenlő nagyságú munkajövedelem és állami támogatás között feszül?

4) Miért van szükség az Ön programja szerint szociális meggondolásból némely termék csökkentett ÁFA körbe sorolására, ha ezt a fentebb említett módon is megoldhatná az állam, miközben a csökkenetett ÁFA ugyanakkora kedvezményt jelent a magasabb jövedelműeknek vagy fogyasztási szegregációhoz vezet?

5) Miért van szükség a kötelező minimálbér fenntartására (emelésére), ha a jövedelem létminimumra való kiegészítése is megszűntetné az egyoldalú szerződéskötés kényszerét, a munkavállaló kiszolgáltatottságát, miközben jelenleg túlságosan sok olyan honfitársunk munkához jutását teszi lehetetlenné a minimálbér határ, akik személyes adottságaik miatt nem képesek minimálbérnyi értéket létrehozni?

6) Miért nincs összevonva az Ön programjában a munkából és tőkebefektetésből, valamint a vagyoni előnyökből származó jövedelem egyetlen adóalapba, miközben az adott személy életminőségét, így a teherviselő képességét vagy rászorultságát is ez az összesített jövedelemérték jellemzi?

7) Miért nem a magyar társadalom állapotára jellemző szintű adómenetes sáv meghatározásával segíti az Ön programja a középosztály kialakulását, miközben egy valóban erős középosztály csakis azokból jöhet létre, akik erejüket és belső értékeiket maguk teremtik meg, nem az állam újraelosztó közreműködése segítségével?