Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogbaljobb
Többdimenziós terek
2008-03-25 09:10

Salabakker szerint is tarthatatlan, hogy az egyes pártokat a jobboldal-baloldal skálán próbálják elhelyezni, ezért egy másik skálát javasol, "a magasabb szintű együttműködésben való részvételi készséget, mint mércét" de ezzel a javaslatával továbbra is megmarad az egydimenziós egyenesen való értelmezés mellett, miközben a tényleges állapot csak többdimenziós politikai térben értelmezhető.

Az alábbi ellentétpárok által meghatározott térben jobban elhelyezhetők a politikai formációk. A jobboldal-baloldal vonalra vetítve az alábbi dimenziókban való végletes elmozdulással számos "szélsőséges" magatartást konstruálhatunk...

ösztönös-tudatos:
Az egyik véglet az indulati alapon, erkölcsi MÉM-ek szerinti cselekvés, a másik véglet esetén a cselekvés logikai racionalitást követve, erkölcsi szabályoktól mentesen történik.

rövidtávú-hosszútávú:
Az egyik véglet esetében a rövid időtávú következmények befolyásolják a cselekvést, a másik véglet esetében a hosszútávú következmények a meghatározóak.

konzervatív-újító:
Az egyik véglet egyetlen ideális hatalmi helyzetet tud csak elfogadni. A másik véglet szerint nincs ideális hatalmi helyzet, folyamatos változtatás szükséges.

populista-elitista:
Az egyik véglet szerint a hatalom formálja a népakaratot, majd a nép szava dönti el a kérdéseket. A másik véglet szerint a nép időszakonként kiválaszt egy szűk réteget, amely eldönti a kérdéseket.

tekintélyelvű-ideologikus:
Az egyik véglet a hatalomhoz jutás feltételének az érdemeket tekinti, a másik véglet esetében az ideológiai tanúságtétel a hatalomhoz jutás egyetlen feltétele.

parancselvű-szabadelvű:
Az egyik véglet a hatalomnak való engedelmességet követeli meg az alávetett egyéntől, a másik véglet szerint a hatalom az egyének szabadságának védelmére szolgál.

gondoskodó-szolgáltató:
Az egyik véglet szerint a hatalom mindenről gondoskodik, a másik véglet szerint csupán optimalizáló szerepe lehet.