Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogT.G.M.
BetűvErő a magasban
2009-01-16 15:30

Tegnapig túlságosan elmélyedtem a gazdaságpolitika bugyraiban, lehet, hogy nem kellett volna? Hiszen annyi téma hever az utcán, holtan a romok alatt, hogy teljesen fölösleges olyan unalmas dolgokról beszélgetni, mint a közgazdaság, amikor izzó lelkesedéssel gyűlölködhetünk. Letter Force blogtársam is fölküldte légies erejét, hogy megtámadja a harcoló csapatok kapcsán az írástudókról szóló Tamás Gáspár Miklóst, gondoltam ezt már én sem hagyhatom szó nélkül. Természetesen volt és van véleményem a Gáza-övezetben zajló szörnyű eseményekről, de a tehetetlenség érzése elnyomja bennem az ítélkező hajlamot.

TGM és Letter Force közös tulajdonsága, hogy egyikük szerint sincs szükség szubtilitásra. Ebben megfelelnek a korszellemnek, a gyorsan, durván meghozott ítéletek korát éljük. Mindketten elhallgatnak egy-egy részletet, ami a tények gyöngédebb értékelésére késztetné őket. TGM például megemlíti a Hamasz harcias hajlamát, de arról hallgat, hogy Hamasz a polgári lakosságot használja föl pajzsként. Letter Force idéz ugyan TGM cikkéből, de az idézett részbe már nem kerül be a következő néhány mondat (ami TGM antiszemitizmusát cáfolja): "A nacionalista mákonytól elkábított izraeli közvéleménnyel szemben az elszigetelt izraeli baloldal - Ilan Pappé, Tom Segev, Nir Rosen, Michael Warschawski, Uri Avneri - bátran fölemeli a hangját. A nyugati baloldali sajtó, az Európai Balpárt, a IV. Internacionálé, a szakszervezeti mozgalom, számos szociáldemokrata, liberális értelmiségi tiltakozik. Az úgynevezett magyarországi baloldal néma. Ez tűrhetetlen."

Letter Force tömény hazugságnak nevezi TGM szövegét, pedig a néhány elhallgatás ellenére is sok igazság van benne! Kár, hogy a blogoló a stíluselemek közül csak a brekeg szót emeli át saját szövegébe, hiszen ezáltal csak a modortalanság mélységébe követi a megbírált szöveget, a gondolati magasságokba már nem. Merthogy a marxista osztályelmélethez való visszatérés, a polgári parlamentalizmust bíráló kijelentések mellett TGM valódi intellektuális problémákat vet föl, blogtársam pedig ezeket rendre félreértelmezi. Ezt az állítást megpróbálom két példán is igazolni, nehogy sértődés essék. :-)

Letter Force általános állításnak véli TGM-nek azt a mondatát, hogy "A politikai üzem átalakulása semmivé tette a nemrég kiharcolt általános, egyenlő és titkos választójog értelmét", és úgy értelmezi, hogy TGM általában a választójog ellen szól, nem pedig a kialakult választójog kiüresítéséről. Így félreértve már kísérthet is Letter Force fantomja "a proletárdiktatúra vagy a tanácsköztársaság valamelyik újbalos formája". Az képzavarral pedig, miszerint a filozófus "szíven akarja szúrni ezt rendszert" tényleg megsemmisítő hatást gyakorol az olvasóra.

BetűvErő hősünk így remekel tovább: "Hol van akkor a maximum, amit Tamás Gáspár Miklós nyilván óhajt? A polgári demokrácián kívül, értelemszerűen. Az úgynevezett polgári demokrácia maga a jelző nélküli demokrácia, ez a helyzet kedves olvasó, a többi marxista porhintés. Ergo TGM nem akar demokráciát, és ez határozottan veszélyes program: szabadságunk, tulajdonunk elleni terv". Ehhez az értelemszerűséghez nem kell sokat hozzáfűzni, legföljebb annyit, hogy amiképpen van közvetett, azonképpen lehetne közvetlen demokrácia is, sejtésem szerint TGM ez utóbbinak a híve (nem a proletárdiktatúrának), az általános és titkos választójog értelme pedig az lenne, hogy a demos a képviselőket választva jobban föl tudja ismerni a lehetőségeit, érvényesíteni érdekeit, mintha minden kérdésben neki kellene dönteni.