Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogköldökzsinór
A párt struktúrája
2008-04-19 04:30

Úgy vélem, hogy a TDP, mint valódi párt létrehozása korai lenne, aféle köldöknézegetés részemről a mai szövegelés. A csonkra utalok, ami az anyavalósághoz kötött egykor mindünket, miközben az információmag anyagi lénnyé alakult, és érzékeltetni próbálom Előtted is - kedves Olvasóm - a hasonlóságot a biológiai születés folyamata és egy gondolatrendszer cselekvő (jogi) személlyé válása közt. Ahogy az egyedfejlődést meghatározzák a gének és a környezet, úgy a politikai párt fejlődését is meghatározzák a mémek és a társadalmi környezet. Most még a "méhen belüli" szakaszban tartunk, ez csupán civil szövegelés, hogy aztán több civil szövege gyűljön egy gondolatrendszer köré, és gyúljon kritikus tömegként, hogy végül megalapítsuk a Tudományos Demokrácia Pártját. De ez még messze van...

Nincs is olyan nagyon messze, hiszen amennyiben a 2010-es választásokon létező pártként kíván indulni a TDP, akkor legkésőbb 2009 tavaszán meg kell történni az alapító aktusnak. Mi kell ehhez? Először is sok vita a jelenről, pontosabban a jelen bennünk tükröződő képéről. Ennek fóruma lehetne ez a blog is, de más a tervem, aminek első lépéseként tegnap létrehoztam a TDP Akadémia nevű blogot ugyanitt, amit az elvi közösséget alkotó blogtársakkal együtt remélek írni majd, a bizalom jeleként közös jelszót használva.

A TDP Akadémia tulajdonképpen a leendő párt elnöksége, amely a párt irányvonalát meghatározza. Az Akadémia hét tagból áll, egyikük a párt elnöke. A tagok maguk közül éves ciklusokban választják meg az elnök személyét, de legföljebb négy évig maradhat valaki pártelnök. A párt alacsonyabb szintű irányító szervezete a napi politikáért felelős negyvenkilenc tagból álló ügyvivő testület lesz, amely évente egy új taggal frissíti az elnökséget, leváltva annak egy régi tagját, kivéve az elnököt.
Miért ez a hetes meseszám? Egyrészt következik a választási ciklusokból, ugyanis négy év alatt az elnökség tagjainak többségét lecserélheti az ügyvivő testület, az elnöki pozícióra alkalmas személyt pedig az elnökség többsége választja, így a pártelit egy parlamenti ciklusnál hosszabb időre nem tud belemerevedni a szerepébe. Másrészt az emberi agy jellemzője, hogy általában hét (5..9) kognitív sémát tud kezelni egyidejűleg a munkamemóriájában (STM), így az elnökség tagjai által képviselt platformok harca optimálisan feldolgozható marad.
A pártelnök közvetlen leváltás elleni védettségén kívüli egyetlen kiváltsága, hogy szavazategyenlőség esetén az ő szava dönt az elnökségben. Egyéb előnye az elnöknek nem lehet.

Az ügyek vitele a nagyközönség előtt történik olymódon, hogy az ügyvivők publikálják a politikai valóságról szóló elképzeléseket, amiből aztán a párt elnöksége választja ki a párt, mint jogi személy által képviselt álláspontot, a párt programját. A párt, mint a párttörvényben meghatározott jogalany a parlamenti választásokon egyéni jelöltek és pártlista állítással törekszik a hatalomra.

Leszűkítő és csalóka látásmód egy pártot a baljobb egyenesen meghatározni, hiszen így a politikai térben lényegében különböző pártoknak az említett egyenesre vetített képei akár egybe is eshetnek. A TDP politikai helyét is a hétféle dimenzió szerint az alábbi módon képzelem:

A TDP alapvetően tudatos párt legyen, amely a nyugatos értelemben vett polgári erkölcs alapján áll!

Programját a hosszú távú következmények határozzák meg, de tartózkodjon minden rövidtávú károkozástól!

Innovatív módon kerülje a dogmákhoz való merev ragaszkodást, de tisztelettel őrizze meg a kultúra összes formáját!

A képviseleti demokráciát tartsa a fejlődés zálogának, ossza meg a tudást, utasítson el minden populista befolyásolást!

A tekintélyre alapozott vezetést csak kis csoportközösségekben fogadja el, társadalmi szintű hatalmat csak érthető, nyilvános alapelvek alapján gyakoroljon!

Szabadelvű módon nyilvánítsa ki, hogy a közéletnek csupán egyik szereplője, nem kiváltságos, hanem speciális alkotórésze a társadalomnak!

Ezzel összhangban, a hatalom birtokában se kívánja meghatározni a társadalom szerkezetét, csakis az ellentmondások feloldására szolgáltasson megoldásokat!