Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogpurgatórium
Kemény szív és elvakult ész
2008-11-22 14:53

A Fidesz MPP elnöke a Professzorok Batthyány Körének meghívott vendégeként elmondta (idézet a Fidesz honlapjáról), "hogy a jobboldalnak ma az a feladata, hogy megfogalmazza a céljait. Hosszabb távon a legfontosabb egy öntudatos, egységes és büszke közösség létrehozása, amely átadja értékeit az ország többi részének".

Tényleg ideje legalább a célokat megfogalmazni az örökös áskálódás helyett! De vajh milyen lőn majdanán azon politikai cél? Egyértelmű a fenti megfogalmazás alapján, hogy az értékeit átadó büszke közösség és az ország többi része nem ugyanaz a halmaz. Nevezhetjük-e az előbbit élcsapatnak, vagy az már túlságosan emlékeztetne a bolsevik vagy a fasiszta hagyományokra? A válaszadást megkönnyíti a legekkel szédítő, érzelmekkel operáló nacionalista elkötelezettség:

"Míg középtávon a magyar nemzetet Európa legműveltebb és legkultúráltabb nemzetévé kell tenni, ami a kultúra stratégiai ágazattá nyilvánítását jelenti, rövidtávon a kormányzati lehetőség megragadása a feladat.
[...]
Az értelmiség hajlamos arra, hogy az érzelmek nyelvén beszélő politikát alacsonyabb rendűnek minősítse, mint a racionális érveken nyugvót. "Tartozunk annyival saját politikai táborunknak, hogy nem minősítjük vissza a bennünket összekötő kötelékek között a legfontosabbat: az érzelmet, a történelmi tudatot, valamint az értékeket egymással összekapcsoló pántokat" - hangsúlyozta"

Ennyit a szívről és ez észről. Éljen a megbonthatatlan pánt lika! :-)

Orbán Viktor szerint az ellenzéknek három dolga van, lelkesíteni, az önkormányzati politikát a saját elvek szerint összehangolni és a parlamentben csatázni. Hogy ezt miért nem így tették (lelkesítés helyett lázítottak, felelőtlenül ígérgettek, parlament helyett az utcán politizáltak) eddig, azt csak keveseknek magyarázzák meg. Viszont nekünk, a parlamenten kívül rekedteknek, civileknek a mellébeszélésnél sokkal több dolgunk van:

Az első az, hogy ne a törvények kijátszásával, hanem valós teljesítményt nyújtva küzdjünk mindannyian külön-külön a jobb életért. A második fontos tennivaló, hogy megértéssel és párbeszéddel kezeljük a mindennapokban felmerülő ellentmondásokat. Harmadikként, feltáró szándékkal, érvekkel és ne előítéletesen igyekezzünk közvetíteni a környezetükben fölmerülő vitás kérdésekben. Negyedszerre, fontos, hogy megismerjük, megtapasztaljuk a távoli kultúrkörökben elfogadott szokások, normák okait és következményeit, hogy a közelünkben élők különbözőségét is képesek legyünk megérteni. Ötödikként, a kívánatos kapcsolatainkat a szeretet melegségével emeljük ki a többi közül, ne pedig a nemkívántakat sújtsuk gyűlölködéssel. Hatodszorra, a véleménycsere és a gyülekezés alkotmányos lehetőségével élve próbáljunk kialakítani egy színesebb közösségi életet. Végül, hetedikként ne egy vezér parancsszava, hanem saját személyes érzéseink, álláspontunk és belső mérlegelésünk szerint válasszuk meg nagyobb közösségünk képviselőit a szavazófülke magányában.


Barátaim! Segítsetek megfogalmazni azokat az elveket és tennivalókat, a teljes pártprogramot, amit a közeljövőben megalkuló politikai erő, a TDP képviselői a törvényhozásban képviselhetnek! A párt alapszabály tervezetét is olvashatjátok, kérem, hogy írjatok véleményt róla OTT!