Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogzsarnok
Hol zsarnokság van
2012-01-03 17:24

A tegnapi tüntetés végén elhangzott Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse a költő előadásában.

A zsarnokságnak, azaz a diktatúrának lényege, hogy megfoszt a lehetőségtől olymódon, hogy kétségbe vonhatatlan kényszert alkalmaz. Aki védené az Orbán-rendszert a szabad választásokon szerzett hatalomra hivatkozva, azt emlékeztetem, hogy a választási küzdelemben semmilyen világos utalás nem történt az alábbi zsarnoki, azaz diktatórikus lépésekre, amelyek véleményem szerint súlyos bűnök akár a régi, akár a most hatályba lépett Alaptörvényt tekintjük jogforrásnak:

1) Egy, a pártállamban magas tisztséget betöltő, ezért méltatlan személlyel gyalázta meg a köztársasági elnöki intézményt.
2) Az alkotmánybíróság működésének cinikus és fenyegetéssel felérő korlátozásával a törvényesség alapjait gyalázta meg.
3) A "köztársaság" szó mindössze egyetlen helyen szerepel az Alaptörvény szövegében (B cikk 2 pont), toldalékkal pedig csakis a "köztársasági elnök" kifejezésben. A "Magyar Köztársaság" megváltoztatása "Magyarországra" értelmetlen változtatás lett volna, hacsak a feudális maradványokkal terhes történeti alkotmány jogforrásként való megnevezése (R. cikk) nem jelezné a köztársasági államforma megszüntetésének gyalázatos szándékát.
4) Ugyanerre a szándékra lehet következtetni abból, hogy "Alkotmány" helyett "Alaptörvénynek" nevezik a legfőbb jogalapot, amely alkotmányként élő jogforrásnak nevezi meg az 1990-ben szabadon választott parlament által mindössze történelmi értékként kezelt feudális alkotmányt.
5) A magánnyugdíjpénztárban fölhalmozott megtakarítások folyó költségvetésbe irányításával szerzett mentség és a felelőtlen külpolitika miatt bekövetkező forintromlás fenntarthatatlan gazdasági pályára kényszerítette az államot. Az uralkodó csoport ezzel a politikával herdálja felelőtlen módon a jövő gazdasági és kulturális erőforrásait.
6) A Nemzeti Bank függetlenségének megszüntetését lehetővé tevő módosítás egyértelműen utal az önkényuralmat korlátozni képes utolsó intézmény ellen tervezett támadásra.
7) A sarkalatos törvényekbe foglalt személyügyi és költségvetési szabályokkal a jövendő ciklusok során átívelő uralomra törekszik a kétharmatos ifjak csapata, amely párt támogatottsága még jóindulattal sem volt több 54%-nál kétharmadnyi mandátum megszerzésekor. A választási törvény hibás szemlélete miatt alakulhatott ki ez a zsarnoki hatalom.

Különféle vérmérsékletű polgártársaim most az "Orbán takarodj!" rigmusba kezdhetnek, de a gyűlölködéstől soha nem lesz hazánk életképes Negyedik Köztársasággá. Úgy vélem, hogy Orbán és zsarnoki kompániája ugyanúgy a kínnal játszik, mint a weimari köztársaságot bukásba vezető hatalom, akkor Heinrich Brüning főszereplésével. De a tegnapi tüntetésen már akár ott hőzönghetett valami középszerű nyomorult, aki a joggólem segítségével előkészített kancellári székbe is beleülhet, ha a félelem elveszi a maradék józanságunkat.

Állítom, hogy a Harmadik Köztársaság nem bukott volna el, ha arányos listás választási rendszer lett volna, bejutási küszöb nélkül. Ennek előnyeit már leírtam a házszabály című bejegységben, nem ismétlem magamat. A lényeg, hogy a szélsőségektől a bejutási küszöb nem védett meg, a Jobbik parlamenti erő, miközben a rendszerváltó MDF és SZDSZ gyakorlatilag eltűnt. Persze az elvtelen koalíciók helyett utóbbiak tehettek volna mást... gondoljátok meg Ti is, Polgártársaim! Gyülekezzünk!