Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi bloge-demokrácia
Kell-e biztosíték?
2008-09-22 15:10

Szerencsére tegnapelőtti aggályos bejegyzésemre is reagált antipoligrupo, így visszatérhetünk a normális kommunikációhoz a szombati elszomorító események és reagálások (sötétje) után. Ahogy engem is, ugyanúgy őt is felzaklatták a történtek: "A tegnap [azaz szombat] délutáni/esti események fényében talán nem is kell részletesen fejtegetni, hogy miért elképzelhetetlen ma Magyarországon bármiféle megegyezés, mondjuk például akár csak abban az alapkérdésben, hogy ki kell-e "fehéríteni" a közéletet, kell-e kultúraváltás".

Látom én is, hogy valódi megegyezésre nincs már lehetőség, ugyanis a bizalom visszavonhatatlanul eltűnt a politikai kommunikáció világából. Annyi ígéretszegés, annyi hazugság, annyi vád hangzott már el a hatalom megtartása, vagy megszerzése érdekében, hogy a józan megfontoltság helyett tényleg csak az indulat dönti el, hogy kinek a kezébe kerül a hatalom. A legnagyobb eséllyel bíró párt önellentmondó cselekvési programokat publikált, a hatalmon levőknek sincs sok mozgástere, a levegőjük is fogytán. Polgárháborús állapotokat előrevetítő botrányok pattannak ki, a pártok pedig csak kuporognak a lövészárkokban. Mi polgárok azonban, akik békében akarunk élni, követeljük a kultúraváltást, elég volt! Ebben biztosan megegyezhetünk...

De abban már nem tudok egyetérteni antipoligrupo-val, hogy "Amíg ebben nem lesz konszenzus, addig a mikéntjéről felesleges beszélni", ugyanis a hallgatás egyet jelent annak elfogadásával, hogy kizárólag a parlamenti pártok háttér-alkudozása alakíthatja a sorsunkat. Ha ez így lenne, akkor az egyúttal a magyar demokrácia kudarcát is jelentené. Természetes, hogy két választás között a parlamenti pártok alkuja a döntő, de a választásokon csak úgy jelenhetnek meg új erők, ha a polgárok élnek szólási és gyülekezési szabadságukkal. Pártot alapítanak, új, világos programmal, amely párt prominens személyiségeit nem terheli a múltban kötött politikai alku! Ha a megfontolt programokat akaró polgárok is úgy gondolják, hogy felesleges a szólás, akkor a meglévő űrt a szélsőségesek üvöltözései és a róluk szóló hírek vagy a hatalmon levők felemás megnyilatkozásai töltik ki, marad a jelen politika mocsárvidéke. Ne fogadjuk el, vitassuk meg a lehetőségeket, gyülekezzünk a tudás és a demokrácia pártján!

Hozzászólása végén antipoligrupo még hozzáteszi, hogy az "e-kormányzásnak én is nagy híve vagyok, de az aggályaimat azért továbbra is alátámasztja az Adatvédelmi Biztos alábbi állásfoglalása".

Elolvastam a hivatkozott adatvédelmi biztosi ajánlást az elektronikus ügyintézésről, egyetértek minden gondolatával. Én is úgy látom, hogy a személyes adatok védelmét hatékonyabb eszközökkel kell megoldani. Sőt, továbbmegyek, amennyiben elkészül a TDP honlapja, annak adatvédelmi megoldásai már lehetővé teszik, hogy a párt teljesen nyíltan, a nyilvánosság előtt szerveződjön. Ne legyen szükség minden kérdésben a párttagok személyes találkozójára, de az elektronikus aláírással védett és hitelesített megnyilatkozások a lehető leggyorsabb véleményalkotást segítsék! De erről a követelményről már írtam a pártalapítás című májusi bejegyzésemben.
Hogy miért hozakodtam elő ezzel pont most az adatvédelmi biztos ajánlását olvasva? Azért mert a digitális aláírással hitelesített, de a döntés megszületéséig a nyilvánosságtól védett dokumentumok használatával meg lehet védeni a döntéshozó személyt a manipulált közvélemény alaktalan nyomásától. Természetesen a döntéshozó nem mentesül az általa hozott döntésekért való felelősségvállalástól, de a döntési folyamat nyugalmát az eredményesség érdekében védeni kell. Ugyanezen a védelmen múlik a képviseleti demokrácia működése is.