Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogscientokrata
Komment egy modern teokrata blogjához
2010-08-12 14:30

Jó ideje vitázom petibatya blogtársammal, aki a saját rendszerét demosztokrácia névvel illeti, pedig a scientokrácia megnevezés jobban mutatná a lényeget. Legutóbbi, A csócselék uralma című bejegyzésére írt hosszabb kommentemet itt is publikálom, hiszen a TDP-vel kapcsolatos több, már régebben is fölvetett kérdés tisztázását segíti. Scientokrata (teokrata) lenne-e a Tudományos Demokrácia Pártja?

Kedves petibatya!

Azért elvont gondolat, hogy a központi hatalom ne kötődjön egyetlen társadalmi érdekcsoporthoz sem, mert a valóságban igenis kötődik mindenki valamilyen érdekcsoporthoz. Reálisabb elképzelés, hogy a hatalomban résztvevők több érdekcsoporthoz kötődjenek, pontosan ez a hatalommegosztás lényege.

Eltérő feltételek mellett valóban ki lehetne szűrni az önző hatalmi törekvéseket, de a valós feltételek igencsak keményen adottak. Csupán a gyakorlattól elszakadt elméletben vagy éppen az ellentmondást sem tűrő hatalom birtokában lehetne a feltételeket megváltoztatni. Az akarat (voluntarista kiemelése) ehhez még kevés.

Sajnálatos, ha valaki egy (vagy több) fogalom pártján áll, ahelyett hogy valakik pártján állna. Ez ugyanis fundamentalizmus, mert ha a fogalmaknak a definícióján, használatán és megvitatásán kívül még pártjukat is fogjuk, akkor azzal valami merev rendszert kényszerítünk az élő és élni vágyó társadalomra. A legnagyobb gond az, hogy a megvalósult közjó (béke, jólét, harmónia) a társadalom egy részének bizony nem jó (fölzaklató és nyomorúságosan ellentmondásos), őket tehát vagy elnyomja a hatalom, vagy tudomásul veszi, hogy nem csak egyféle módon lehet közjó, hanem annyiféle módon, ahány főbb társadalmi csoportosulás létezik.

A hatalmi célokat (hatalomba való törekvést) tudatunktól függetlennek nevezve azt próbáltam kifejezni, hogy a társadalom minden tagja és csoportja érvényesíteni próbálja az akaratát, a hatalom birtokában viszont kevesek érvényesíthetik ténylegesen. Ezért olyan vonzó a hatalom birtoklása, függetlenül az adott politikus gondolatvilágától vagy a közjó emlegetésének gyakoriságától.

Alapítandó pártom, a Tudományos Demokrácia Pártja véletlenül sem abszolutista, nem nevez semmilyen társadalmi csoportot sem megkerülhetetlen szereplőnek. Ennélfogva nem emeli ki a tudományos élet szereplőit sem kivételezett módon, ahogy a Te scientokrata rendszered, bár a tervezett párt politikai arculatát elsősorban a racionális és holisztikus érvelés jellemzi, azaz nem fundamentális, csakis a tapasztalathoz igazodik, önmagát sem tekintve fundamentumnak.

Nem szerencsés figyelmen kívül hagyni, hogy a társadalom megosztottsága akkor is létezne, ha a pártos gyülekezést száműznénk a jogból. Igaz ugyan, hogy vannak pártok, amelyek a meglevő társadalmi megosztottságot erősítik és az is igaz, hogy a jelenlegi magyar közéletet végletes megosztottság terheli. De ezt éppenséggel egy olyan párt megjelenése oldhatná föl, amely tisztában van a megosztottság forrásával, és gyengíteni is tudja a megosztottságra törekvők szándékait.

Az öncélú hatalomgyakorlás a megosztottság erősítésével kezdődik, majd - miután a megosztottság hullámai a hatalomba sodorták az arra törekvőt - a megosztottság keltése helyett az egység követelése következik. Az embertelen világ akkor következhet be, ha a hatalom által megkövetelt egység nem jön létre, de a hatalom birtokosa a saját fundamentalista álláspontja szerinti közjót mégis kikényszeríti.

A fentiekben igyekeztem a demokrácia és a diktatúra ellentétpárján túllépni, hogy az élhető élet és a fundamentalista rémuralom közötti örök ellentmondást megvilágítsam.

Üdvözlettel,
tdp

(eddig a komment)
Szócséplés helyett persze hasznosabb lenne gyülekezési jogunkkal élni, és a jelenlegi centrális politikai teret (kvázi egypártrendszert) építgető hatalommal szembeszállni képes társadalmi csoportosulás, egy baloldali-konzervatív (BALKON) pártszövetség létrehozása, amely alkotmányozó támogatottságra törekedve állítja helyre az intézményes fékekkel biztosított demokráciát. A Tudományos Demokrácia Pártja (TDP) eddig ismertetett tézisei, valamint a Szociálliberális Fórum kommunikatív cselekvő közössége ennek a pártszövetségnek lehetne az egyik kezdeményezője, képviselője, része.

Gyülekezzünk, amíg lehet!