Tudományos Demokrácia Pártja
racionalizmus - befolyásolás helyett, tudásmegosztás, összefüggések keresése, folyamatos kommunikáció a megegyezésig, hogy végül erkölcsösek lehessünk
szoclib
regi blogszabadsajtó (pCeT)
Gyülekezzünk a hatalmi játszmák ellen (7)
2009-12-17 11:30

Elérkeztem lassan (naaagyon lassan:-) a bejegyzés-sorozat zárlatához, amely sorozat első, bukásszolgálat című részében a jelenleg is kormányzó politikusokat megbuktató, megbüntető vagy a nekik megbocsátó választói magatartást kritizáltam. A második rész az általában vett politikai elit által kedvelt vezetési formákról szólt tekintetesek címmel. A sorozat harmadik írásában azt próbáltam érzékeltetni, hogy a közjómágusok miképpen torzítják el az egyéni motivációt azzal, ahogy az állam ösztönző eszközeivel befolyásolják a szükségre adott természetes emberi reakciókat. Negyedszerre azt próbáltam bemutatni, hogy a szükség-helyzet hajtóereje miképpen biztosíthatja a társadalmi fejlődést, a szükségletek állami forrásokból való kielégítése helyett. Az ötödik rész az állam egyre fontosabbá váló feladatáról, a tudásmegosztás kötelezettségéről szólt, amely alatt elsősorban a gazdasági folyamatokról szerzett tudás megosztását (diffúzióját) részleteztem. Az előző (hatodik) részben a pártközpontok által fölhasznált posztmodern kommunikációs technológiák összefüggéseiről írtam kontrollforradalom címmel. Ahhoz persze, hogy a pártok által gyakorolt kontroll ne csak a civil szféra kiszolgáltatottságát növelje a politika centralista erőivel szemben, szükséges a politikát civilizáló kontroll forradalmi változása is. Ennek lehetőségéről írok ma.

A politikai cselekvők fölötti ellenőrzés a klasszikus felfogás szerint is a szabad sajtó feladata, ami formális értelemben a Magyar Köztársaságban teljesül, azonban az előző szövegeimben említett centralista hatások miatt a sajtóorgánumok többsége túlzottan átideologizált és pártos kritikát művel. Politikailag semleges kritika nehezen is képzelhető el, hiszen akármelyik politikai cselekvés bírálata egyúttal az ellenkező oldal pártolását jelenti. A szabad politikai sajtónak ennélfogva a hatalmi centrumok a kialakulása, megerősödése ellen kell fellépni elsősorban.

Közösségünk békés változásainak egyik alapja a hatalmi ágak szétválasztása és az, hogy a választásokon megadott hatalom demokratikus módon elvonható is legyen a parlamenti ciklus végén. Ennek biztosítéka, hogy a hatalomra törő pártok közül egyik se válhasson olyan mértékű erőcentrummá, hogy a hatalmát ne veszíthesse el egy következő demokratikus választáson. Ezzel kapcsolatos kockázatot jelent a Fidesz jövő évi kétharmadot meghaladó parlamenti többsége, aminek során nem csupán a végrehajtó hatalmat, a kormányzást szerzi meg, de az ellenzék véleményét teljesen figyelmen kívül hagyva új alkotmányt is írhat, azaz csakis az önmérséklete fogja korlátozni abban, hogy a hatalom megszerzését is befolyásoló jogrendszert saját kedvére alakítsa. A kockázat leginkább abban áll, hogy Orbán Viktor pártelnök a pártjának kétharmados támogatottságát érzékelve sem az alkotmánymódosítás szerintük szükséges irányairól vagy arról szólt, hogy nem kívánnak alkotmányt módosítani, hanem a válasz elől kitérve azt jósolta, hogy úgysem fogják megszerezni a kétharmados többséget.

A szabad sajtó riporterei erre föl sajnos nem azt a kérdést feszegetik, hogy miért nem mond semmi konkrétumot a jövő egyik lényegbevágó változtatási lehetőségéről, amire a kétharmados többség feljogosítja majd a Fideszt, hanem elfogadták a kommunikációs teret ürességükkel ugyanúgy kitöltő politikai frázisok csattogtatását. Lényeges információt ugyanis keveset hordoz, hogy a Fidesz mostanság mennyire határolódik el a szélsőjobbtól, hiszen annak legitimálásában tevékenyen részt vett. Ott bábáskodott hívószavaival, hogy integrálja szavazótáborába a szélsőséges politikát követelő szavazókat is. Azonban a Jobbiktól való (régóta esedékes és természetes) elhatárolódás sem terelheti el a figyelmet arról, hogy mi is fog történni a következő négy évben. Ahogy az sem feledhető, hogy a MIÉP (kis létszáma ellenére) pontosan azért alakíthatott frakciót 1998 és 2002 közt, mert a jobboldali többség az Alkotmánybíróság ilyesmit kizáró döntését elfelejtette házszabályba foglalni.

Bármi lehetséges, de ismétlem, nem kéne a szélsőjobbtól való elhatárolódásnál leragadni, hiszen az elmúlt évek szocialista és szabaddemokrata hisztériáinak eredménye mutatta, hogy az elhatárolódás nem pótolhatja a valódi kérdésekre adott értelmes válaszokat. Kérdezni pedig a szabad sajtónak kellene erról, hogy végre tisztábban láthassanak a szavazópolgárok, hogy milyen programokra és milyen kvalitású egyéni jelöltekre fognak szavazni. De a kérdezés és a válasz közzététele nem csak az egyetlen feladata a szabad sajtónak, hiszen a válaszokat a pártok kommunikációs központjai kedvükre sablonossá tehetik. Fontosabb feladat a közlemények továbbításánál az értelmezés, amely a magyar nyelvi kultúra szabályait figyelembe véve kimutatja a rejtett összefüggéseket a politikusi megnyilatkozásokban vagy láttatni próbálja az összefüggések nélküli tartalmatlanságot.

A szabad sajtó akkor lesz képes ellátni a feladatát, ha ideológiai határvonalai ellenére felismeri, hogy bármely (ismétlem bármely - akár TDP-s) hatalmi centrum túlereje gyengíti a demokráciát. A jelenleg baloldali és jobboldali sátortáborokba tömörülő harcos sajtócentrumok mellett szükség van egy olyan orgánumra, amely a mind a baloldal (szabadság, egyenlőség, testvériség) mind pedig a jobboldal (hagyományok és teljesítmények tisztelete, közösségtudat) értékeit őrizve áll ki bármiféle politikai centrum túlhatalma ellen. Rövidesen egyéni civil kezdeményezésként létrehozom ezt az internetes újságot, ahova várok majd minden írástudót és érdeklődőt is.

A Tudományos Demokrácia Pártja sem tudja majd elkerülni a hatalomért való küzdelemben a centrális politikai kommunikációt, hiszen egy pártnak elsősorban azt kell világosan kommunikálni, hogy ő maga milyen elveket követ. Azt is pontosan tudatnia kell a választókkal, hogy miféle reformlépéseket köteles megtenni az a szakértői kormány, amelyet a TDP parlamenti képviselői támogatni tudnak. A párt belső kommunikációját megvalósító Szociálliberális Fórum segíti a társadalmi folyamatokra való gyors és határozott reagálást a hatalom megszerzése, megtartása érdekében.

Gyülekezzünk a hatalmi játszmák ellen!